En konfliktdrabbad kår reser sig

- in Nyheter

Det har varit en stormig vår på Lunds doktorandkår (LDK). Anklagelser om kuppförsök, dataintrång och stadgevidrigt beteende har haglat från olika håll. Men nu verkar LDK åter vara på benen. Lundagård reder ut vad som hänt.

Den 20 maj år 2019 går LDK till ordinarie val för att välja nytt presidium. Tidigare ordförande Siri Kjellberg återväljs inte utan får göra plats för en ny ordförande – Brian Thorsbro.

Dagen därpå utlyser Siri Kjellberg omval. Hon menar att ordinarie möte brustit i regelformalia, att för få kandidater ställt upp och att omval därför måste hållas. Det blir en hätsk mejlkonversation där valberedningen anklagar Siri Kjellberg för stadgevidrigt beteende, samtidigt som Siri Kjellberg menar att valberedningens inte tar ”conflicts of interest and nepotism seriously”.

Den 6 juni, dagen innan det utlysta omvalet, flyttar Siri Kjellberg fram mötet. Omvalet hålls ändå och Brian Thorsbro blir vald till ordförande. Nu uppstår diskussion om huruvida mötet är giltigt och konflikten förvärras. I ett mail till Lundagård skriver Siri Kjellberg: ”Kuppmakarna har skrivit protokoll från möten där de behöriga inte har varit kallade i enlighet med LDK:s stadgar. Att presentera protokoll från sådana möten som giltiga LDK-möten är bedrägeri.”

Åsikterna om vem som har rätt att företräda kåren går isär och den 12 juni drar universitetet in LDK:s mejl och hemsidedomän, varpå Siri Kjellberg menar att Brian Thorsbro och förvaltningschef Susanne Kristensson konspirerar mot henne. Hon skriver: ”Dataintrånget och kuppen mot LDK inträffade när jag var ordförande och jag har därefter blivit utsatt för en omfattande förtalskampanj inom universitetet. Delvis användes den ogiltiga stämman den 7 juni för att elda på denna kampanj”.

Det är anklagelser som Susanne Kristensson inte ser att det finns fog för.

– Vi lägger oss i kårernas angelägenheter så lite som möjligt, men vi var tvungna att dra in kårens hemsidedomän och mejl under oroligheterna. Så fort vi fick besked om vem som var företrädare släpptes domänerna, säger Susanne Kristensson.

Den 1 juli släpps domänerna till Brian Thorsbro, som, med undantag för Facebook-sidan, nu har kontroll över hemsida och mejl. Sedan  sedan dess har han, tillsammans med ekonomiansvarig Liang Zhao, rätt att företräda kåren.

Brian Thorsbro menar att det huvudsakligen är oklarheter i stadgarna som är förklaringen till de interna konflikterna.

– Det blev en destruktiv diskussion om tekniska detaljer snarare än om valresultat. Det blir det lätt om inte reglerna är glasklara, säger han.

Han vill nu se över stadgarna för att räta ut de frågetecken som han tycker sig finna och se till att LDK inte hamnar i liknande situationer igen.

– Stadgarna har satts på prov och vi har nu chans att göra en ordentlig utvärdering. Det kommer alltid någonting bra ur det dåliga, säger han.

You may also like

Tv till lunch?

Vad döljer sig bakom tv-tittandets avkopplande maskineri? Studentlivs-