Ny hållbarhetsstrategi har klubbats igenom

- in Nyheter

Under gårdagen klubbades en ny hållbarhetsstrategi igenom av rektor Torbjörn von Schantz. Utifrån strategin ska en handlingsplan utformas som ska inbegripa universitetet arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Under torsdagen antog Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz en ny hållbarhetsstrategi, som ska beröra alla universitets verksamheter och medarbetare.

Strategin avser såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Delmålen i strategin berör fyra områden: Utbildning och studentmedverkan, forskning, samverkan samt verksamhet, organisation och ledning. 

Enligt prorektor Sylvia Schwaag Serger är strategin ett steg i rätt riktning. 

– Jag är väldigt glad att vi har antagit en strategi men också att vi har tagit ett brett angreppssätt, det vill säga att vi förenar ekologisk och social hållbarhet med ekonomisk hållbarhet. 

Nästa steg i processen är att ta fram en handlingsplan som utgår från hållbarhetsstrategin. Planen ska vara klar i mars 2020 och författas av en styrgrupp, studentrepresentanter och verksamma vid hållbarhetsforum samt nio arbetsgrupper med olika fokusområden. 

Enligt Sylvia Schwaag Serger är strategin början på ett mer omfattande hållbarhetsarbete.

– Förhoppningen är att strategin ska ge inspiration och också lite vägledning på alla nivåer inom lärosätet och de vi samarbetar med kring hur vi tänker runt de här frågorna. Det finns många strategier som riskerar falla platt men förhoppningen är att denna ska gå vidare på många sätt, dels att vi målinriktat kan påverka samhället och debatten, dels att vi kan omsätta den konkret. 

Wilhelm Wanecek är en av studentrepresentanterna som är med i arbetet för att ta fram en hållbarhetsplan för universitetet. Enligt honom var antagandet av strategin väntad, men svårtolkad.

– Strategin är lite krånglig. Om man bara läser den för sig är den ganska intetsägande, då den saknar konkreta mål. Det blir implementationen utav den, dvs hållbarhetsplanen, som kanske blir mer intressant.

Vad kommer hållbarhetsplanen innehålla?

– Den kommer att specificera s.k. smarta mål, mätbara och specifika med konkreta åtgärder inom åtta givna områden som utgår från strategin, däribland tjänsteresor, grön skatteväxling, kemikaliesäkerhet, hållbar upphandling, utbildning, och forskning.

–Studenterna har fått fria händer till att ta fram tre mål som bemöter det vi tycker saknas på universitetet. Vi har valt att fokusera på övergripande åtgärder som främjar studenternas inflytande i hållbarhet inom universitetet, samt gör hållbarhetsarbetet mer systematiskt och integrerat i organisationen, tillägger Wilhelm. 

Hur har arbetet för att ta reda på studenternas åsikter sett ut?

–Vi har utgått från samtal med Lus och kollat på de sakåtgärder som föreslås i klimatuppropet. I teorin skulle man kunna tänka sig att man hade utformat en enkät där alla studenter får möjlighet att uttrycka sin åsikt, men vi vill inte fokusera för mycket på sakåtgärder utan istället lyfta blicken till en systematisk nivå, för att möjliggöra att universitetet arbetar mer systematiskt.

Enligt Wilhelm Wanecek inkluderas netto-noll utsläpp till 2030 som ett av målen som studentrepresentanterna kommer att propagera för ska inbegripas i hållbarhetsplanen, men enligt prorektor Sylvia Schwaag Serger är inte målet en given del av hållbarhetsplanen.

– Jag vet inte huruvida vi tar upp det i handlingsplanen, men min förhoppning är att vi ska kunna sätta ett antal ambitiösa mål men också försöka få in det här tänker “ hur måste vi ställa om” lite mer signifikant, säger Sylvia Schwaag Serger.

You may also like

Tv till lunch?

Vad döljer sig bakom tv-tittandets avkopplande maskineri? Studentlivs-