Vem var du, Bo Lundgren?

- in Alumn
@Lundagård

Lunds universitet har avlat fram många kändisar. Lundagård har intervjuat några av dem. Först ut är Bo Lundgren, moderat politiker och civilekonom

Vad läste du och under vilka år läste du i Lund?

– Jag började hösten 1967 på LTH, e-sektionen, men kom snart underfund med att jag hade valt fel. 1968-72 läste jag till civilekonom.

Vem var du under studietiden?

Jag var den förste akademikern i min släkt vilket gjorde att jag var ganska obekant med studentlivet – men jag anpassade mig nog snabbt. Samtidigt hade jag börjat engagera mig politiskt i moderaterna.

Vilket är ditt starkaste minne från din studietid?

Det är många, men för mig som politiskt engagerad på ”andra sidan” var vänstervågen -68 viktig och stimulerande. De debatter jag deltog i stärkte mig i min egen övertygelse om att individens frihet är viktig om också det kollektiva ska fungera. Bland de händelser som fäst sig i minnet från den tiden är Tage Erlanders försök att blidka vänsterstudenterna på AF i september 1968. Han lyckades inte….

Hur engagerade du dig i studentlivet?

Jag var de första åren aktiv i nationen och lite i kårpolitiken, men mitt engagemang i moderaterna tog över. Till en del har jag tagit igen det som bland annat ordförande i AF-sällskapet under några år.

Vilken nation var du med i?

Den bästa – Krischansta!

Om du skulle ge dig själv ett råd till ditt student-jag, vad skulle det vara?

Ge studentlivet mer tid.

Vad har du i dag mest nytta av från ditt studieliv? 

Mina ekonomikunskaper betydde naturligtvis mycket under mina politiska år och därefter som Riksgäldsdirektör och för mitt arbete i sparbankerna. I dag är jag verksam i Sparbanksstiftelsen Finn och i Öresundsbrokonsortiet och även i de uppdragen är min ekonombakgrund bra.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och