Lundaprofessor firar Nobelprisvinnarna i medicin

- in Nyheter

I år går Nobelpriset i fysiologi/medicin till tre läkare som enligt Mattias Belting, överläkare, professor och forskare vid Lunds universitet, har gjort grundläggande upptäckter av stor betydelse.

Mattias Belting, överläkare, professor och forskare vid Lunds universitet, förstår varför vi ringer från tidningen Lundagård just i dag. Han är väldigt glad över årets Nobelpristagare i medicin. 

Pristagarna tillkännagavs strax innan lunch och går till två amerikanska och en brittisk forskare: William G Kaelin Jr, Sir Peter J Ratcliffe och Gregg L Semenza. De tilldelas priset för sina upptäckter om Hypoxia inducable factor (HIF)-proteinet och cellernas förmåga att känna av tillgången till syre. 

– Det är en rolig och stor dag, särskilt roligt tycker jag att det är att alla tre forskare är läkare som har stött på problemet i mötet med sina patienter och tagit med sig en viktig fråga till labbet, säger Mattias Belting, som använder samma metod, så kallad translationell forskning.

Han är förvånad över att media har rapporterat att årets pris är ”oväntat”. 

– Detta är ett fantastiskt vackert exempel på en grundläggande upptäckt som gjordes för ca 25 år sedan. Upptäckten har tydlig potential att leda till nya läkemedel och behandlingar mot bland annat cancer, men också andra sjukdomar, säger han. 

HIF-proteinet verkar som en sensor i cellen då den drabbas av syrebrist, som till exempel vid stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, eller tillväxt av ny vävnad som till exempel fettvävnad vid fetma eller tumörer vid cancer. Nu utförs kliniska studier med cancerpatienter som är riktade mot HIF-proteinet. Även hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar utförs kliniska studier med läkemedel kopplade till HIF. 

– Precis som ett ljus inte brinner utan syre, alstrar vi människor energi tack vare syreberoende förbränning. Pristagarnas upptäckter är därför också en viktig del i vår förståelse av evolutionen, säger han. 

Det är en stor dag för Mattias Belting då han är verksam inom samma fält. 

– I våras försökte vi få hit William G Kaelin [till Lunds universitet, reds. anm]. Vi tänkte då att han nog snart skulle tilldelas Nobelpriset. Nu kunde han inte komma av olika skäl men det är så roligt att han får priset så snart inpå, säger Mattias Belting. 

Mattias Belting och hans kollegor ska fira tillkännagivandet med förlängd journal club på fredag.