Pridedeltagande är en självklarhet

- in Debatt

Replik på Marcus Björks debattartikel ”Stoppa statens Pridedeltagande”, 2019-08-21

Malmö universitet står upp för demokrati och respekt för alla människors lika värde. Därför deltog vi i årets Prideparad i Malmö, skriver rektor Kerstin Tham och ordförande för Studentkåren Malmö, Jenna Pystynen.

Marcus Björk, ordförande i Studentföreningen Ateneum är kritisk till att Malmö universitet som statlig myndighet deltar i Prideparaden. Han menar att detta är att ta politisk ställning och att myndigheter istället borde agera opartiskt. Marcus Björk drar till och med paralleller till Putins Ryssland – en jämförelse som bara kan betraktas som effektsökeri. Självklart tvingas ingen medarbetare vid Malmö universitet att gå i Pridetåget, deltagandet är helt frivilligt. Vårt beslut att delta baserades på röster från våra medarbetare och studenter som önskade att universitetet var synligt i detta forum. Därför tågade vi tillsammans.

Det viktiga i denna diskussion är dock inte om ett universitet deltar i Prideparaden eller ej. Den fråga Marcus Björk borde ställa är hur våra lärosäten arbetar med dessa frågor de övriga 364 dagarna under året.

Malmö universitet är ett lärosäte där samhällsengagemang, inkludering och öppenhet är viktiga ledstjärnor för verksamheten. Självklart står vi upp för demokrati och alla människors lika värde, vilket är helt i överensstämmelse med de akademiska värdena. Att inte delta eller ta ställning i en fråga är inte detsamma som att vara opartisk. Att vara tyst är inte detsamma som att vara neutral.

För universitetets ledning och Studentkåren Malmö är valet självklart att delta i Pridetåget och att stödja polisutbildningen i ambitionen om ökad inkludering inom poliskåren. Alla ska känna sig välkomna att söka polisutbildningen, och alla andra utbildningar vid universitetet, oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning. Pride är ett ställningstagande för lika värde och möjligheter som ännu år 2019 inte är självklart.

Kerstin Tham,
rektor Malmö universitet

Jenna Pystynen,
ordförande Studentkåren Malmö