Konstsamlingen får liv igen

- in Nyheter, Universitetet

Professorer, kungligheter och andra prominenta finns avbildade i Lunds universitets konstsamling. Men förvaringsmöjligheterna är bristfälliga. Snart drar en donationsinsamling igång för att finansiera ett nytt magasin. 

Lunds universitets konstsamling har under åren flyttat från AF-borgen via Botaniska trädgården till Universitetshuset. Sedan 1930-talet är samlingen utspridd i universitetets lokaler runtom i staden. Men konstsamlingen har växt och i dag får stora delar av den inte längre plats. Samlingen förvaras nu i vindsutrymmen och i källarförråd. För att lösa situationen ska konstsamlingen nu för första gången få ett eget magasin.

– Visst ser han ut som Donald Trump? De har samma underbett.

Konstintendent Annie Lindberg pekar på en man på en oljeduk. Porträttet hänger bland många andra på magasinet där delar av Lunds universitets konstsamling bevaras tillfälligt. Adressen är hemlig på grund av stöldrisken. Annie Lindberg beskriver ett kyrkoverk från 1400-talet som magasinets dyrgrip. Magasinet rymmer verk i alla skrymslen och skyddspapper från flyttade tavlor och skulpturer ligger i högar.

Till våren ska donationskampanjen som ska finansiera ett nytt magasin startas och konstsamlingens intendent, Annie Lindberg, är hoppfull. Ett permanent magasin är viktigt för samlingen och förhoppningen är att hitta en lösning som ska fungera i minst 50 år framåt. Samlingen har under åren flyttats många gånger. Det är i samband med flyttarna som risken är störst att verken skadas då de utsätts för skiftande klimat och temperatur.

– Att flytta ett magasin är ett jätteprojekt, det är inget man vill göra vart tionde år. Tills dess får man lösa det för stunden. Det blir mycket mer arbete och dyrare i längden med tillfälliga lösningar, säger Annie Lindberg.

Vicerektor Bo Ahrén är en av de huvudansvariga för projektet som han kallar “Samlingen väcks till liv.” Han berättar om de fortfarande färska planerna för magasinet.

– Det är för tidigt för att prata om vad ett nytt magasin skulle kosta. Tanken är att vi under hösten ska jobba fram en konkret plan för projektet.

Matilda Byström, vice ordförande på Lunds universitets studentkårer (LUS), ställer sig positiv till projektet och berättar att universitetet, förutom donationskampanjen, kommer att bidra till projektet.

– Det är alltid svårt att få alla parter att enas kring hur man ska fördela resurserna men kårerna har varit överens om att det här är en satsning som är värd pengarna. Vi har tagit perspektivet att man förlorar mer pengar om man inte gör något än om man gör något, säger hon.

Här hänger delar av Lunds universitets konstsamling. Foto: Jack Holm

Dagens förvaringssituation riskerar både konstens säkerhet och överlevnad. Förutom konsten ska magasinet även rymma de arkeologiska fynd som i dag inte förvaras säkert. De nuvarande utrymmena är undermåliga enligt Annie Lindberg.

– Vi behöver en lösning så fort som möjligt. Vi har ingen plats, man får skapa sig tillfälligt utrymme, säger hon.

Konstsamlingen har aldrig haft ett eget magasin utan  har i stort sett alltid varit utspridd på universitetet. Det tillfälliga magasinet delas med Skissernas museum. Konstsamlingen är lika gammal som universitetet men det var först på 1800-talet som en konstsamling skapades för verken. Samlingen består av cirka 3000 verk som sträcker sig från 1400-talet till nutid. För det mesta rör det sig om porträtt av kungar och professorer men också verk av bland annat Anders Zorn och Rembrandt van Rijn finns bevarade.

Tidigare har konstsamlingen använts i undervisning. Det är något som Annie Lindberg hoppas kan bli verklighet med ett nytt magasin.

– Jag vill kunna göra samlingen så tillgänglig som möjligt. Tanken är att vi ska kunna ta in skolklasser och besökare. Det går inte här. Man vet inte ens om att den finns, säger Annie Lindberg.

You may also like

Rektorn och prorektorn om den digitala omställningen

I går tisdag 27 oktober gick Folkhälsomyndigheten och