Premiär för Framtidsveckan

- in Nyheter

Nästa vecka drar Lunds universitets nya satsning Framtidsveckan igång. Genom 30 programpunkter deltar universitetets åtta fakulteter. Temat är ”omställning”.

När Lundagård ringer upp projektledare Louise Pierce är hon i full fart med att förbereda Framtidsveckan. Det är första gången universitetet anordnar Framtidsveckan och förberedelserna har pågått sedan i våras.

– Framtidsveckan baseras på vetenskapsveckorna som universitetet anordnade år 2017 under 350-årsjubileet år 2017. Vi hade då fyra vetenskapsveckor med olika teman och i våras fick vi igenom att ha en årligen återkommande vetenskapsvecka, säger Louise Pierce.

Det var ett rektorsbeslut som i våras gav klartecken att följa upp vetenskapsveckorna med en Framtidsvecka. Satsningen löper över tre år och därefter ska veckan utvärderas. I år budgeteras veckan till 500 000 kronor.

– Veckan kommer bestå av över 30 olika evenemang, både på och utanför universitetet. Syftet med veckan är att under ett gemensamt tema och under en begränsad tid visa upp universitetets breda verksamhet, säger Louise Pierce. Hon menar att intresset varit stort och flera evenemang är redan fullbokade.

– Det är viktigt för oss att nå en bred publik, både på och utanför universitetet, och att arrangera evenemang där vi har verksamheter så inte allt sker i Lund. Därför har vi evenemang inte bara i universitetets lokaler utan också till exempel på Stadsbiblioteket i Lund, och i Malmö och Helsingborg där universitetet också finns, säger hon.

You may also like

A Gen X:s Guide to Relaxation

Feeling stressed? Trying something outside of the box