Är män beroende av kvinnor?

- in Feature

Är universitet partiskt gentemot en feministisk ideologi? Är dagens mansrörelse sprunget ur ett kvinnoperspektiv? Är män beroende av att behaga kvinnor? 
Lundagårds Carlo Olrog träffar deltagare på Maniphestos mansläger  som berättar om upplevelsen att vara man. 

Solen skiner över det böljande danska landskapet. 115 män stänger av sina mobiltelefoner och lägger dem åt sidan. De pratar och minglar bland virrvarr av workshops, ritualer och gruppmöten.

Män från hela Europa har samlats på Danmarks nordvästra kust utanför Thisted för att närvara på European Men’s Gathering (EMG). Här ska man under fyra dagar undersöka mäns roll i samhället. Rörelsen som går under namnet Maniphesto menar att män befinner sig i en själslig kris och att det därför måste skapas en ny typ av manlighet.

I matsalen träffar jag Andrew Sweeny. Han är kanadensare och radarpar med Alexander Bard i videocasten Sweeny V.S. Bard. På EMG håller han en workshop i digital shamanism, men till vardags undervisar han ingenjörstudenter i Paris. Han berättar om tiden när han själv var student och om hur han led av sin åtrå efter kvinnor.

– Jag var kåt hela tiden. Jag la mer uppmärksamhet vid kvinnor än vid mina studier och hade jag kommit till bukt med det hade jag varit en bättre student. Men jag läste mycket, det var vad som förhindrade mig från att så småningom inte bli en total förlorare, säger han.

Böckerna blev Andrew Sweenys sätt att komma bort från den sexuella stressen och förstå sitt eget lidande. I videocasten med Alexander Bard har bildningen kommit till användning.

Han menar att en viktig del av att vara beroende av kvinnor innefattar att kopiera deras beteende.

– Kvinnor vill inte att du ska vara ännu en kvinna. Följ inte efter kvinnor som en liten pojke, låt dem komma till dig. Ge inte upp allt för ett bra knull, säger han.

Andrew Sweeny tror att många unga män saknar manliga förebilder. I ett egalitärt samhälle vill vi att alla ska vara likvärdiga, men de facto är vissa personer äldre och visare, menar han, och bör kunna fungera som förebilder. Han refererar till filosofen Friedrich Nietzsche och menar att när Nietzsche dödar Gud så blir istället Gud pappa. Han tror att pojkar behöver fler fadersgestalter.

–  Vi behöver andliga fäder. Ens riktiga pappa behöver inte vara viktig, men förebilder fungerar som spirituella pappor, säger han.

Illustration: John Nyström

Andrew Sweeny  menar att ett evenemang som EMG kan vara en viktig knutpunkt för män.

– Män har en tendens att isolera sig. Att spendera all sin tid med sina barn och fruar, eller framför datorn. Jag tror att manlig vänskap är något som måste bli kultiverat. När män är tillsammans är det som att något magiskt händer. Det är mycket primalt, säger han.

I grunden, menar han, finns en rädsla.

– Män är rädda för manlig fysisk kontakt, till och med manlig vänskap.

En bit bort i matsalen sitter Johan Nyman. Under en av lägrets ritualer åt männen testiklar och smetades in i grisblod. Under en annan skrek de nakna mot månen. Jag frågar honom vad han själv ser för poäng med ritualerna som utförts under lägret.

– Jag är glad att du ställer frågan. Jag tror det kan te sig väldigt märkligt utifrån men ritualerna är väldigt viktiga. Det var en otrolig känsla att stå med 130 andra barbröstade män och för vissa fyller det verkligen en funktion att få bröla ut sig, säger han.

Johan Nyman är till vardags anställd på Åbo Akademi i Finland. Genom sitt jobb ser han också en beroendeproblematik hos unga män.

– Det finns en vilja att tillfredsställa kvinnor, säger Johan Nyman.

Han kan se hur det tar sig konkreta uttryck genom nervösa samtal och en stor ängslighet inför vad man får säga gällande feminism och jämställdhet.

– Är det okej att säga att man inte är feminist? Är man emot jämställdhet om man är emot feminism?, frågar han sig.

Han menar att många mansprojekt i dag är sprungna ur ett kvinnoperspektiv. Han tar upp exempel såsom Fatta! Man och killmiddag.se och säger att män behöver inleda ett samtal utanför en feministisk mall. För ett tag sen bestämde han träff med en bekant, vars dåvarande flickvän gjorde abort utan att involvera honom.

– Händelsen var det svåraste i hans liv. Det var otroligt känslosamt. Men hur många skulle ha kapaciteten i ett sådant läge att inte fastna i tankegångar som att: ”det inte är din sak som man att ha åsikter eller känslor om”?

Johan Nyman upplever att många deltagarare blivit lugnare sedan de kommit till lägret och inte behöver de ta hänsyn till vad kvinnor ska tycka.

– Det blir avdramatiserande för många när den sexuella aspekten inte kommer in i bilden.

Johan Nyman anser att utvecklingen gått för långt i en riktning där det handlar om att vara ”empowering” gentemot kvinnor som varit utsatta på olika sätt. Han berättar om ett stort seminarium som hans universitet anordnade mot trakasserier. Där tog han upp frågan om hur man skulle stävja falska våldtäktsanklagelser, varpå en kvinna räckte upp handen i publiken och sa: ”Hur vågar du ta upp den aspekten i det här sammanhanget? Det kan ju kränka kvinnor som själva är offer för övergrepp.”

Illustration: John Nyström

– Att i en sådan situation rakryggat kunna säga: ”nu jobbar vi utifrån ett lösningsperspektiv, om det finns någon som tror att detta sammanhang ska fungera som egenterapi så har man kommit fel”. Det är det inte många som vågar, säger han.

Johan Nyman menar att oron som många känner kring att tala om jämställdhet ur ett manligt perspektiv till viss del är befogad.

– Det finns de som har fått riktiga problem när de uttryckt sig och blivit avstängda från jobbet. Själv har jag råd att vara frispråkig eftersom jag inte har några barn.

Så småningom börjar matsalen tömmas. Män kramar varandra och kontaktuppgifter byts när telefonerna börjar slås på.

Johan Nyman poängterar avslutningsvis att yngre män inte har samma hämmade fixeringar som den generation han tillhör.

– När man går i aulan på Åbo Akademi där jag jobbar, kan man exempelvis se män i aulan helt öppet massera varandras axlar. Det skedde aldrig för 20 år sedan, säger han.

Ett tjockt molntäcke lägger sig över den karga danska nordkusten när männen återvänder till jobb och familj. Men med bröder i bagaget blir allt lättare. Själv har jag nog aldrig fått så många nära vänner på så kort tid.