Studentrepresentanter missnöjda med ny anställningsordning

- in Nyheter

I juni i år antog Lunds universitet (LU) en ny anställningsordning, men inte utan konflikt. En formulering kring högskolepedagogiska krav för adjungerade lärare blev särskilt känslig. 

Under hösten 2017 fick Mia Rönnmar, professor i civilrätt och dekan vid Juridiska fakulteten, i uppdrag att utreda frågan om tydliga och goda karriärvägar vid Lunds universitet. Rapporten presenterades under hösten 2018. Strax därefter tillsattes en styrgrupp och två referensgrupper för att se över anställningsordningen på LU.

I universitetets anställningsordning finns ett krav på att alla som undervisar vid universitetet måste ha minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning. Detta krav gäller inte för så kallade adjungerade lärare som undervisar kortare än ett år eller vars undervisningsomfattning är högst 20 procent. Dessa lärare ska istället genomgå en kortare specialanpassad pedagogisk utbildning. Vid förlängning av tjänsten finns inga ytterligare krav.

Studentrepresentant Robin Bernståhle. Foto: Mattias Näsström

Robin Bernståhle var studentrepresentant i styrgruppen. Han tycker att undantaget för adjungerade lärare är märkligt.

– Vi studentrepresentanter tycker att det är viktigt att garantera att alla lärare som undervisar på universitetet en längre tid ska ha viss grundläggande pedagogisk utbildning. Det måste också gälla adjungerade lärare med förlängd tjänst, säger han.

Efter många diskussioner och möten fick Robin Bernståhle gehör i styrgruppen. I utkastet till anställningsordning skrevs att adjungerade lärare med förlängd tjänst, oavsett tjänstens omfattning, måste genomgå en högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

– Med förslaget skulle det bli enkelt att anställa adjungerade lärare. Samtidigt skulle de som blir kvar vid universitetet en längre tid få tydliga krav på adekvat pedagogisk utbildning. Det var en mycket rimlig ordning, säger Robin Bernståhle.

I mars skickades förslaget ut på remiss. Samtidigt upplöstes styrgruppen och de två referensgrupper som arbetat fram förslaget.

Lunds tekniska högskola (LTH) var en av de fakulteter som var kritisk till förslaget om fem veckors högskolepedagogisk utbildning för alla adjungerade lärare med förlängd tjänst.

– Ett krav på fem veckor vore orimligt för många av våra adjungerade lärare som har en tjänst på under 20 procent. Flera av dem är dessutom mer aktiva inom forskningen och inte i första hand i undervisningen, säger Pia Larsson som koordinerat LTH:s remissvar.

Pia Larsson menar att det nuvarande kravet på specialanpassad utbildning är  ett välavvägt krav.

Kravet på fem veckors högskolepedagogisk utbildning för adjungerade lärare med förlängd tjänst togs efter remissrundan bort från anställningsordningen.

Robin Bernståhle är missnöjd. Han tycker att beslutet tagits i tysthet och utan vidare kommentar till studentrepresentanterna.

– Förslaget lämnades okommenterat till Universitetsstyrelsen och motiverades inte ordentligt. Dessutom bryter det mot vad som borde vara en självklar princip: Lärare som undervisar en längre tid måste ha adekvat högskolepedagogisk utbildning. Där räcker inte den anpassade utbildningen. Det är inte rimligt att det med detta förslaget är möjligt att stapla ettåriga förlängningar på varandra och samtidigt aldrig behöva gå mer än den anpassade utbildningen, säger han.

Den nya anställningsordningen röstades igenom i juni i år av Universitetsstyrelsen och trädde strax därefter i kraft.