Böcker vs. Cigaretter

- in Krönika/Studentliv

Hanna Nyberg är inspirerad av George Orwells skrivande och gör en egen allegori över ett av hans verk. Liknelsen handlar om studentens eviga avvägande mellan vad man ska lägga ned tid på: böcker eller cigaretter.

På min student fick jag äran att hålla tal. Tyvärr är detta något som mina gymnasievänner inte har något minne av (trots att jag kastade en bok i golvet och tände en cigarett på scen). Utgångspunkten i detsamma var från en pamflett skriven av George Orwell vid namn ”Books v. Cigaretts”, en kalkyl över vad den genomsnittlige britten lägger mest pengar på. Gymnasieintellektuellt – javisst! Men trots detta har jag nu återvänt till spörsmålet. Så följande är en nypremiär av matchen mellan böcker och cigaretter. Frågan är: Vilken av dessa går ut som vinnare i studentlivet?

Som tonåring funderar de flesta på sin identitet och vem man är. Valet mellan böcker och cigaretter blir då en slags identitetsmarkör: pluggis eller skolans cooling? Som 20-någonting tror jag dock att det är en annan frågeställning som återkommer, nämligen: Hur ska jag leva mitt liv?

Att flytta hemifrån och byta bort mycket av det som tidigare varit självklart får många att inse att nästan allt i livet är ett val och inte något givet. Att uppfinna ett vuxenliv innebär en rad olika ställningstaganden. ”Vad ska jag äta till middag?” är studentens stora existentiella fråga. Men vad man kanske allra mest slits mellan är inte vardagssysslorna, utan hur mycket tid man ska lägga på plugget respektive sitt övriga liv. Det finns omtentor men inga omfester, lyder studentens mantra.

Striden mellan böckerna och cigaretterna är alltså ständigt närvarande. Det vill säga, om man ser böckerna som symbol för kunskap och cigaretterna som metafor för sådant som per se inte är gott för en men som ger en njutning. Studentlivet kan vara en blodig strid mellan två jämnstarka sidor eller kapitulation inför övermakten. Festen behöver aldrig ta slut – det är du själv som bestämmer. Men när vet man att man behöver fimpa cigaretten och damma av kurslitteraturen?

Skolans ljuva förbannelse är att ju mer tid man lägger på något – desto roligare blir det.

Och lika dumt som det är att tända en cigarett kan det vara att läsa filosofi på universitetet, som undertecknad också gjort sig skyldig till. Hanna Arendt dog av cigaretter. Folk var arga, för att det var ett sådant slöseri då hon var så intellektuell, men under tiden hon levde sa hon typ (fritt citerat) ”I don’t care, jag kommer alltid välja cigaretter framför livet”.

Det är nog det som är det bitterljuva med att bli vuxen. Att valet ligger helt hos en själv. Så vad vinner matchen, böckerna eller cigaretterna?