Låga pensioner för dagens studenter

- in Nyheter

”Det behövs ytterligare utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade åtgärder som underlättar ett tidigare arbetsmarknadsinträde”. Så står det i Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Men dessvärre har politikernas ensidiga fokus på att höja pensionsåldrarna tagit över och åtgärder saknas fortfarande. Lika viktigt som det är att fler jobbar högre upp i åldrarna, lika viktigt är det att fler unga kommer ut i arbete tidigare. Det är dags att vår nye pensionsminister Ardalan Shekarabi (S) och Matilda Ernkrans (S) inrättar ett pensionspaket för akademiker, det skriver Mattias Munter, Pensionsekonom, och Håkan Gullers på pensionsbolaget Skandia.

Skandias rapport Akademikernotan – sen examen sänker pensionerna visar på att svenska studenter tar examen senare än i de flesta andra europeiska länder. Vanligt är att ta examen vid 28 års ålder, men en del, till exempel lärarstudenter, är långt över 30 år. Det rapporten visar är att det här kommer att få stor effekt på många akademikers framtida pensioner.

Rapporten visar till exempel att en sjuksköterska som tagit examen vid en typisk examensålder själv behöver spara nästan 1 200 kr i månaden – hela arbetslivet – för att nå den nivå om en pension på 80 procent av slutlönen, som de flesta svenskar säger sig vilja uppnå. En läkare behöver spara hela 2 000 kr i månaden. En genomgående trend är att den som tagit en examen vid typisk examensålder behöver spara dubbelt så mycket som den som studerade och tog sin examen så fort det bara var möjligt efter gymnasiet. Rapporten visar även att arbete vid sidan av studierna innebär en något mildrad effekt.

Det som är glädjande är att allt fler unga nu får upp ögonen för de framtida pensionerna. Fler än någonsin tidigare tycker att tjänstepensionen är den viktigaste förmånen en arbetsgivare kan erbjuda (Sifo, 2018). Men nu måste också politikerna vakna. Under de senaste åren har våra pensionspolitiker bland annat fokuserat på att höja pensionsåldrarna. Det är viktigt för att fler framöver ska få ut mer i pension men det är ett ensidigt fokus som inte räcker. För att fler ska få ut mer i pension i framtiden är antalet arbetade år och timmar på totalen det viktigaste. Vi presenterar i dag tre förslag som tydligt skulle ge dagens unga möjligheter till en högre framtida pension och därmed minska det vi kallar för Akademikernotan:

1. Snabbare genomströmning för högre utbildning.

En rapport från Svenskt Näringsliv har visat på den enorma samhällsvinsten i att fler kommer ut i jobb tidigare än idag. Två års tidigarelagd etablering skulle innebära 21 miljarder kronor i förbättring av de offentliga finanserna. Att bygga ut sommarterminen med relevanta sommarkurser, införa någon form av examensbonus, skärpa kraven för studiemedel och/eller kraven för att få fortsätta sin utbildning är alla exempel på förslag som regeringen bör titta på för att få fler unga studenter att ta sin examen snabbare.

2. Ny sparform för pensioner.

Under de senaste åren har förutsättningarna för pensionssparande försämrats i Sverige – och olika regeringar är skyldiga. Detta har sammantaget lett till att förutsättningarna för att själv kunna spara till sin pension i Sverige är näst sämst i världen – bara Argentina har sämre möjligheter. En ny sparform med incitament från staten att spara på lång sikt till sin pension skulle bland annat ge den som kommit ut sent i arbete möjligheter till att på egen hand kompensera för sitt livsval och förbättra sin framtida pension.

3. Lika pension för lika arbete.

De flesta som idag kommer ut i arbetslivet tidigt får inga inbetalningar till tjänstepensionen förrän de fyllt 25 år. För nio av tio anställda är tjänstepensionen del av ett kollektivavtal och därför ligger det på parterna på arbetsmarknaden att komma fram till att lika pensionsinbetalningar bör gälla för samma arbete oavsett ålder. Det sänder märkliga signaler till den som snabbt tagit sin examen eller etablerat sig tidigt på arbetsmarknaden efter gymnasiet. De som kommer ut på arbetsmarknaden tidigt borde premieras – inte straffas.

Dagens ungdomar är morgondagens pensionärer. Lika viktigt det är som att jobba längre upp i åldrarna, minst lika viktigt är det att fler unga kommer i arbete tidigare. Vår nye pensionsminister Ardalan Shekarabi (S) och Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning, bör tillsammans nu inrätta ett pensionspaket för akademiker.

Mattias Munter,
pensionsekonom Skandia

Håkan Gullers,
regionchef Syd