Nytt beslut om kartläggning av psykisk ohälsa

- in Nyheter

Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland studenter, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Igår fattade regeringen beslutet att utreda studenthälsovården bland högskolor och universitet. 

Studenter drabbas av psykisk ohälsa i högre utsträckning än yrkesverksamma, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Problemet har uppmärksammats av bland annat Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Saco studentråd. Igår fattade regeringen beslutet att låta Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kartlägga studenthälsovården som bedrivs vid landets högskolor och universitet.

– Studenthälsovården har en viktig roll i att preventivt främja studenternas hälsa. Att vidta åtgärder för att minska den psykiska ohälsan är en central fråga för mig och regeringen. Nu får UKÄ detta uppdrag så att regeringen får ytterligare underlag i det fortsatta arbetet med att vidta åtgärder för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 31 december 2020.