Lundagårds julkalender: Lucka 14

- in Nyheter

Fram till julafton publicerar Lundagård en julkalender på hemsidan, där studenter och verksamma från olika delar av universitetet och studentlivet kommer att dyka upp. Bakom dagens lucka gömmer sig AF-borgens egna hustomte, edilen Hanna Dagsgård, som under 2019 bodde på AF-borgen.

Bästa minne från Lund och universitetet eller studentlivet 2019?

– Det måste vara när jag fick slå släggan i väggen och inviga renoveringen av AF-borgen. Haha, jag fick hela väggen över mig. Riktigt fint.

Din julhälsning till läsarna?

– Jag vill hälsa att man kan ge en julklapp till alla framtida studenter genom vår crowdfunding, #backaborgen. Gå in på af.lu.se och klicka på #backaborgen, man kan köpa olika saker och få sitt namn utplacerat på olika ställen i borgen.