Lundagårds julkalender: Lucka 15

Fram till julafton publicerar Lundagård en julkalender på hemsidan, där studenter och verksamma från olika delar av universitetet och studentlivet kommer att dyka upp. Bakom dagens lucka gömmer sig Brian Thorsbro, doktorand i astronomi och ordförande för Lunds doktorandkår (LDK).

Bästa minne från Lund och universitetet eller studentlivet 2019?

– Det var nog när vi hade arbetsintervjuer med kandidaterna för de nya doktorandombuden. Den var en bra process, ansatt i hård konkurrens.

Din julhälsning till läsarna?

– Jobba inte för mycket. Jag ska jobba hela julen, haha.

You may also like

Vad skiljer ett D från ett svagt B?

Alla har vi drabbats av hemtentamen och dess