Nu kan studenter nominera nästa rektor

- in Nyheter

Under universitetsstyrelsens styrelsemöte på fredagen (13/12) sattes kravprofilen inför valet av ny rektor. En enhetlig universitetsstyrelse ställde sig bakom kravprofilen. Nu kan studenter nominera universitetets nästa rektor.

Sedan universitetsstyrelsen i fredags antog den nya kravprofilen kan nu anställda och studenter vid universitetet, till och med den 2 februari, nominera personer till rektorsposten. De nominerade personerna hemlighålls av nomineringsgruppen, som fram till i slutet av februari kommer gallra de nominerade. Därefter hörs kandidaterna av universitetskollegiet, och först då blir de offentliggjorda.

– Det är alltid en avvägning mellan att ha insyn i processen och samtidigt få goda kandidater att ställa upp utan att hamna i offentlighetens ljus. Därför är det en mycket god konstruktion att rekryteringsgruppen gallrar kandidaterna utanför offentlighet, och att de offentliggörs i samband med de första intervjuerna, säger rektor Torbjörn von Schantz under en presskonferens.

Personer som själv söker blir däremot offentliggjorda omedelbart, eftersom ansökan blir en allmän handling. Vid förra rektorsvalet hade sju personer sökt posten och ett tjugotal nominerats. Fem av de nominerade meddelade att de stod till förfogande att bli rektor. Torbjörn von Schantz var en av dessa fem.

Rektorns krav-kvalifikationer, som också går att finna på universitetets hemsida, lyder:

  • en akademiskt välförankrad professor med gedigen aktuell erfarenhet av och en mycket god förmåga att bedriva forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle
  • en erfaren, ansvarstagande, engagerad och tydlig akademisk ledare med personlig integritet som kan omsätta visioner i handling
  • en relationsbyggare med god förmåga att driva universitetsfrågor på nationell och internationell nivå samt med goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket