48 miljoner till forskning för att tyda kroppens budbädare

- in Nyheter

”Vesiklar” är namnet på de miljarder nanopartiklar som finns i våra blodådror och sägs kunna avslöja om vi håller på att bli sjuka. Nu startar ett forskningsprojekt vid Lunds universitet med hopp om att kunna tyda vesiklarnas budskap – genom ett vanligt blodprov. 

Nyligen utsågs Thomas Laurellprofessor i biomedicinsk teknik vid LTH, till rådprofessor av Vetenskapsrådet och får därtill 48 miljoner kronor till ett forskningsprojekt. Förhoppningen är att kunna utveckla en teknik för att med hjälp av ultraljud fånga in så kallade extracellulära vesiklar, det vill säga vesiklar utanför cellerna. Detta skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

– I våra kroppar finns fler vesiklar än celler. De fungerar som vårt eget internet. Även om det inte finns bakterier eller patogener i blodet, finns vesiklarna där och bär på information om patientens sjukdomstillstånd. Det gäller bara att kunna fånga och avkoda dem, säger Thomas Laurell i pressmeddelandet.

Inom cancerforskningen har vesiklarna, som skulle kunna liknas vid kroppens budbärare, skapat stor uppmärksamhet. En av sjukdomarna som Thomas Laurell vill undersöka i sitt forskningsprojekt är Sepsis, som orsakar fler dödsfall än de vanligaste cancerformerna. Under de närmsta åren hoppas han, tillsammans med bland andra Johan Malmström, professor i infektionsmedicin vid Medicinska fakulteten, kunna utveckla en ultraljudsteknik som svarar på om en patient bär på sjukdomen, även om blodet inte innehåller några bakterier. Därtill finns en förhoppning om att minska analystiden från ett dygn till någon timme.

Om allt går som planerat hoppas Thomas Laurell att tekniken kommer att kunna bli kommersiell innan decenniet är slut.

– Beskedet är en lättnad och en fantastisk möjlighet. Vi har sökt pengar tidigare men inte nått ändra fram. Fortfarande vaknar jag och tänker ”wow, hur gick detta till”. Det ska bli kul, nu är det mer forskning och mindre ansökningsskrivande som gäller, säger han i pressmeddelandet.