Domstolen: LU:s agerande är olagligt

- in Nyheter

Förvaltningsrätten fastslår att Lunds universitets (LU) beslut att neka den berörda studentens utbildning fattats utan lagligt stöd. Det olagliga beslutet ska därför upphävas.

Tvisten har sin början i slutet av 2018 då en läkarstudent anklagades för våldtäkt mot en kvinnlig medstudent. Åtal väcktes mot honom under följande år och i slutet av 2019 dömdes han av Lunds tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt. Studenten nekar till anklagelserna och har överklagat domen till hovrätten som väntas meddela sin dom inom de närmaste veckorna.

Parallellt med hovrättsförhandlingarna begärde Lunds universitet (LU) avskiljande hos Högskolans avskiljandenämnd (HAN) av studenten från sina studier under höstterminen 2019. LU:s begäran avslogs dock av HAN med hänvisning till att villkoren för avskiljande inte är uppfyllda, vilket senare fastslogs av Förvaltningsrätten i Stockholm i slutet av 2019.

Den våldtäktsdömde studenten ansökte sedan om att under våren 2020 få återuppta studierna som han inte fick läsa under hösten vid LU. Universitetet beslutade att avslå hans begäran med hänvisning till att Skånes universitetssjukhus och Psykiatri Skåne har beslutat att den berörda studenten inte får ha kontakt med patienter. Av den anledningen menar LU att de inte har möjlighet att tillhandahålla studenten den aktuella terminen eftersom den är verksamhetsförlagd hos de nämnda vårdplatserna.

Studenten valde att överklaga LU:s beslut till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade att han skulle ges en studieplats för vårterminen. Han menade att universitetet är skyldig att se till att han kan ta sig igenom sin utbildning.

I sin dom fastslår förvaltningsrätten att LU:s beslut att neka studenten utbildning fattades utan lagligt stöd. Utgångspunkten är att universitet är skyldig att erbjuda studenten tillträde till utbildningen. Ett avsteg från denna skyldighet får endast göras med stöd av lag. I och med att det är LU som bär det övergripande ansvaret för vårdutbildningen får universitetet inte hänvisa till Region Skånes beslut för att neka studenten utbildning så som den har gjort. Domstolen menar därför att universitetets beslut är olagligt och ska upphävas.