Q: Sara Ramberg (GBG)

- in Q

Född med en fallenhet för både det teatrala och det juridiskt mest fundamentala. Har ridit på paragrafer genom i stort sett vartenda av AF:s verksamheter under sin, ur enbart studiesyfte sett, generöst tilltagna tid i Lund. Har ändock förvaltat tiden väl. Noggrann och flitig, nog har vi alla blivit bekväma under hennes styre, vart det än må ha varit. Men ingen är perfekt, då skulle Q inte kunna skrivas. Det är så att säga, genom sprickorna som ljuset kommer in.

Qkvad:

Studier                                            cirklar

Kring uppträde och maskering av jaget

Sinsemellan arbete på Bolaget

En av Boels främsta i avtal och sång

I Karnevalens mail, fick hon chans att repetera pactum turpe, i juridisk jargong

Studier                              cirklar

Runt AF, både verksamhet och borg

Den korrekta chefen lämnar, kallad 08:a men född i Helsingborg

Bättre fly än illa fäkta!

Och låt oss hoppas, att bilderna från stora mötesrummets duell aldrig blir läckta

Studier                   cirklar

Kring systerskap på anrika Studentskegård

Levt loppan, styrt möten och haft AF i sin vård

Nu finns nog inget mer att göra

Än att minnen förvalta och hoppas att efterträdare inte helt ditt arv förstöra

Skriver pressutskick som kring sanna meningen snirklar.

Men syftet var klart. Få tyst på allt prat om

Studiecirklar