Högt tryck när utrikesministern gästade Studentafton

- in Nyheter

Under onsdagskvällen gästade utrikesminister Ann Linde Studentafton för att diskutera den regeringens senaste utrikesdeklaration. Hon möttes av en nästan fylld universitetsaula.

Bänkarna i universitetsaulan var så gott som fyllda på onsdagskvällen när Sveriges utrikesminister Ann Linde kom för att besöka Studentafton. Temat för kvällen var årets utrikesdeklaration som utrikesministern hade presenterat i riksdagen, tidigare under dagen.

Eventet var schemalagd att pågå en och en halv timme, vilket följdes punktligt. Den första halvtimmen gav Ann Linde en presentation där hon grovt återberättade de punkter som var med i utrikesdeklarationen, en ”best off” som hon kallade det. Därefter följde en trettio minuter lång diskussion ledd av Martin Kragh, chef för Ryssland- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, ett oberoende institut för forskning om utrikespolitiska frågor.

Ann Linde på Studentafton vårterminen 2020 i Lund. Foto: Louise Lennartsson

Under diskussionen ställde Martin Kragh frågor om både Kina och Ryssland. Han undrade om hon kunde utveckla regeringens åsikter om det som stod i utrikesdeklarationen. Den enda benämningen Kina fick i utrikesdeklarationen var ”Kinas alltmer aktiva roll på den globala arenan innebär möjligheter och utmaningar”.

– Det finns utmaningar, där ett exempel är attacker mot demokratin, senast i påtryckningarna av svenska medier av den kinesiske ambassadören och fallet Gui Minhai. Vi får se vad det innebär för Sverige. Vårt mål är att ha en bra relation till Kina, där vi har många intressen, som handel och forskning, men vi kan aldrig ge vika när det gäller värden som mänskliga rättigheter, sa Ann Linde.

Angående Ryssland frågade Martin Kragh varför flera viktiga områden inte tagits upp i utrikesdeklarationen. Rysslands annekteringen av Krim i Ukraina är det enda sakpolitiska som berörs, och det fördöms av regeringen.

– Där vi har gemensamma intressen kan och bör vi, liksom EU, samarbeta med Ryssland. Det gynnar vår säkerhet och stabiliteten i närområdet. På grund av Krim måste vi ha kvar sanktionerna mot Ryssland, men jag tror inte att fullständig isoleringspolitik är bra för Sveriges intressen heller, sa Ann Linde.

Ann Linde samtalade med Martin Kragh, chef för Ryssland- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, om regeringens utrikesdeklaration. Foto: Louise Lennartsson

Ett ämne som återkommande tog plats på agendan, dels under Ann Lindes presentation, dels i diskussionen med Martin Kragh, var den nationella säkerheten, som har fått en mer framträdande roll. Där betonar utrikesministern att det måste göras i samarbete med andra länder, där EU spelar en viktig roll. Saken har även kommenterats av ledarskribenter i olika nationella tidningar som hyllar vägen. Flera nationella medier anger även att Ann Lindes utrikespolitik skiljer sig från föregångaren Margot Wallströms, som utmärker sig som mer ”aktivistisk”.

Utrikesdeklarationen finns tillgänglig på regeringens hemsida, både i skriftlig och verbal form.