Lundagård träffar rektorskandidaterna: Sylvia Schwaag Serger

- in Nyheter

Född: 1968. Gör: Prorektor vid Lunds universitet och professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan. Har disputerade i ekonomisk historia vid London School of Economics. Familj: Gift med två barn.

Varför vill du bli rektor vid Lunds universitet?
Vi lever i en värld som förändras snabbt och då är frågan hur lärosäten kan svara mot dessa förändringar och också hur lärosätena kan bidra till att samhället klarar av dessa förändringar på ett positivt sätt. Lund med dess bredd i forskningen och utbildningen är en helt unik samhällsaktör och har en otrolig potential till att bidra till att samhällets ska kunna klara av dessa förändringarna. Med mitt perspektiv tror jag att jag kan bidra till att Lund kan uppnå sin fulla potential i detta avseende.

Vilka erfarenheter tar du med dig från ditt nuvarande jobb?
Som prorektor har jag sett på nära håll vilken utmaning men också vilket privilegium det är att vara rektor på Lunds universitet. Jag har fått väldigt god inblick i vad det innebär att vara rektor och har väldigt stor respekt för ämbetet.

Vilka förändringar vill du driva igenom vid universitetet?
Jag vill gärna se ett större samarbete över fakultetsgränserna, inte minst i utbildningsfrågor. Det är också viktigt att utbilda våra studenter inför den komplexa värld vi står inför, där tror jag att vi kan göra mer. Framförallt vill jag stärka Lunds position som lärosäte internationellt.

Vad har du studerat?
Fransk litteratur, konsthistoria, internationella relationer, nationalekonomi och jag har disputerat i ekonomisk historia.

Kan du berätta om ditt roligaste minne från studenttiden?
Det bästa året som student i mitt liv var när jag pluggade i Italien i ett år, en fantastisk omgivning och fantastiska lärare. Under min studietid i USA upptäckte jag också nationalekonomin som jag till min förvåning älskade, det är ett väldigt roligt minne.

Vad har du för löneanspråk?
Jag har inte tänkt så långt.

Vad tjänar du i dag?
Jag har en grundlön och sedan ett tillägg. Jag tror att det är offentliga handlingar.

Vad röstar du på?
Det är en privat fråga.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.