Högskolan en del av lösningen på coronakrisen

- in Nyheter

Regeringen slopar fribeloppet för CSN och tillsätter ett krispaket för utbildning för att lindra coronautbrottets följder. Universiteten får nu resurstillskott under de två kommande åren. Hur tillskottet påverkar Lunds universitet presenteras den 15 april.

I dagarna meddelade regeringen att fribeloppet för vårdstudenter under 2020 slopas. Det innebär att vårdstudenter under 2020 kan tjäna över 90 000 kronor per halvår och ändå vara berättigad till full CSN. Förslaget kostar regeringen 1 miljon kronor och är bara en av flera satsningar som regeringen lägger på högskolesektorn i kommande vårändringsproposition.

Regeringen lägger vidare satsningar på 9300 utbildningsplatser år 2020 och 6600 ytterligare platser år 2021. Det innebär satsningar på 683 miljoner kronor år 2020 och 8662 miljoner kronor år 2021.

Tanken är att satsningarna ska öka möjligheten till vidareutbildning och branschbyte när arbetsmarknaden bromsar in till följd av virusutbrottet.
– Det är väldigt positivt att vi är en del av att rädda Sverige i coronakrisen. Jag trodde att någon form av satsning på högskolan skulle komma, men den som presenteras nu är större är vad jag väntat, säger Tim Ekberg, planeringschef vid Lunds universitet.

Exakt vad satsningarna innebär för Lunds universitet går inte att säga innan vårändringspropositionen läggs den 15 april. Men regeringens nämner bland annat sommarkurser, basår för vård- och tekniska utbildningar samt en permanent satsning på fler utbildningsplatser.

Lunds universitet erbjuder i dag 27 sommarkurser och under de senaste två åren beviljats extra 6 miljoner årligen för att utöka antalet sommarkurser. Beskedet om ytterligare pengar tas tacksamt emot.
– Ytterligare pengar kommer med kort varsel, men vi har redan en uppbyggd organisation och rutiner för att utöka antalet platser, säger Tim Ekberg.

Särskilt gläds Lunds universitets planeringschef över den del av förslaget som innebär en permanent utbyggnad av antalet utbildningsplatser. Totalt innebär det ytterligare 1300 platser under 2020 och 2600 utbildningsplatser år 2021.
– Detta är jag mycket glad över. Tidigare har regeringen något klåfingrigt märkt anslag till universitetet genom att peka ut särskilda utbildningar som samhällsviktiga utbildningar. Nu verkar det som om lärosätena i ökad utsträckning själva få avgöra hur utbyggnaden ska se ut, utifrån att vissa grundläggande kriterier om omställningsbehov och kompetensförsörjning.