Ny mobilapplikation ska spåra smittspridningen av covid-19

- in Nyheter

Ett mejl, undertecknat LU’s rektor Torbjörn von Schantz, har den 1  april skickats till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Anledningen är ett förslag på en mobilapplikation, vid namn Covid-tracker, där befolkningen kan skriva in sin hälsodata för att underlätta för myndigheter att spåra smittspridningen av covid-19.

I mejlet från rektor Torbjörn von Schantz till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, står bland annat: ”På initiativ av den medicinska fakulteten vid Lunds universitet och dess dekanus Erik Renström, ber jag er inom Folkhälsomyndigheten att bedöma om ni kan utnyttja det hjälpmedel (en app) som ett av våra internationella samarbetsprojekt har genererat i syfte att insamla självrapporterande hälsodata på ett enkelt sätt. Appen har väckt stort internationellt intresse eftersom den bl.a. kan belysa sambandet mellan läkemedelsanvändning och symptombilden vid covid‐19.”

Dekanen vid medicinska fakulteten och rektorskandidaten, Erik Renström, uppges vara kontaktperson, om intresse för applikationen finns hos Folkhälsomyndigheten. Han säger att syftet är att på ett bättre sätt få en bild av smittspridningen i samhället. Tanken är att befolkningen kan skriva in sin hälsodata och eventuella symptom och underliggande sjukdomar, för att få ett grepp om hur smittspridningen beter sig.

Ser du några nackdelar med att samla stora mängder data genom en mobilapplikation?
– På ett väldigt generellt plan. Det här är de stora frågorna som man diskuterar när det gäller hälsodata. Det är alltid viktigt att se till och ta vara på den personliga integriteten, och här görs också en etikprövning. Även om det sker mer skyndsamt nu än i vanliga fall, så sker en noggrann bedömning.

Hur ska det hjälpa att samla hälsodata från friska personer?
– Tanken är att få ett genomsnitt från hela befolkningen, så det kommer vara både friska och sjuka personer som deltar.

 Tror du att det finns en risk att människor kan känna press att skriva in sina hälsodata, i desperation och rädsla?
– Jag tror att människor i allmänhet visar stor vilja att dela med sig. Det här är ingenting i jämförelse med det som människor delar med sig av frivilligt på sociala medier, utan är ett betydligt mindre ingrepp i den personliga integriteten.

Den 16 april lanserade det norska Folkhelseinstituttet mobilapplikationen Smittestopp, som 730 000 norrmän har laddat ner den 17 april, enligt NRK.

Appen finns även i Storbritannien. På den brittiska hemsidan uppger företaget Zoe, som har varit delaktiga i framställningen, att de tar datasäkerhet på stort allvar och hanterar den med stor respekt, samt att den data man skriver in kommer att vara skyddad av GDPR. Det står att all data kommer att användas i hälsoforskningssyfte endast, och inte i kommersiella syften.

Hur har applikationen fungerat i Storbritannien?
– Den slog an väldigt brett. De första dagarna var det 2 miljoner användare som laddade ned den och man fick fram information som var värdefull för myndigheterna.

Erik Renström är positivt inställd till initiativet med mobilapplikationen.
– Jättekul initiativ som visar på engagemanget som kollegorna har att hjälpa Folkhälsomyndigheten.

Texten kan komma att uppdateras.