Yahya Hassan – ett vittnesmål om vår tids mörker

- in Insändare

Detta är en insändare. Åsikter är skribentens egna. 

Yahya Hassans liv och död vittnar om det mörker som finns mitt ibland oss. Låt oss dra lärdom av det, och aldrig döma, skriver juriststudenten Fredrik Banke.

Den 30:e april nås omvärlden av besked att den 24-årige danske poeten Yahya Hassan hittats död i sin lägenhet. Enligt dansk polis fanns inga antydningar om att något brott skulle ha begåtts.

Yahya Hassans poesi beskrev bland annat hans uppväxt i en förort med en våldsam pappa. Redan som 18-åring släppte han sin första diktsamling som väckte stor uppståndelse med sin råa underton. Det är ingen överdrift att kalla Yahya Hassan för något av en dansk Charles Bukowski. Texterna är utformade som brutna och obrutna rader samt uteslutande skrivna i versaler. De låter läsaren följa med in i Yahya Hassans vardag, in i ghetton, trappuppgångar och släktingars lägenheter. De visar en mörk sida av det danska samhällets botten. En botten som präglas av missbruk, kriminalitet och våld.

Hade Yahya Hassan varit vid liv idag om han hade fötts i en annan stadsdel? Antagligen. Hade han varit kriminell? Antagligen inte.

Tidigt i sitt liv tvångsomhändertogs Yahya Hassan från sina föräldrar som är palestinska flyktingar från Libanon. Han spenderade flera år av sin uppväxt på olika institutionshem. Yahya Hassan drogs i ung ålder in i en kriminell livsstil och dömdes år 2018 till rättspsykiatrisk vård sedan han erkänt 42 brott. År 2016 dömdes han till fängelse för att ha skjutit en 17-årig pojke i foten.

Yahya Hassans liv utgör för mig en sorts vittnesbörd av de sociala problem som existerar bland oss. Hur mörkret kan ta över en människa som har så mycket ljus inom sig. Han var en talesperson för en generation utan röst, vars liv vi andra kraftigt ser ned på samt fördömer, samtidigt som vi inte alls kan förstå ursprunget till. Yahya Hassan var inte ond. Hans verk visar på det stora lidandet och det sociala bagage han bar med sig som förorsakade hans agerande.

Hade Yahya Hassan varit vid liv idag om han hade fötts i en annan stadsdel? Antagligen. Hade han varit kriminell? Antagligen inte.

På många sätt blev Yahya Hassan bestulen sitt eget liv redan vid födseln, överlämnad åt ett mörkt öde utan något skyddsnät. Samtidigt hade han kraften att förmedla sitt eget mörker i textformat för resten av världen att beskåda.

Ett alternativt slut på Yahya Hassans liv skulle ha varit om han hade lyckats vända på det trauma han bar inom sig och åldrats väl. Vända på det till något ljust och hjälpt andra att ta sig igenom liknande missöden, något han i viss mån uppnådde genom sin poesi.

Men denna gången vann mörkret. Låt oss ta lärdom av Yahya Hassans liv och uppmärksamma att vi lever i ett stort mörker. Många unga kvävs i ett förtryck de aldrig gjort något för att förtjäna. Det kan hemsöka dem genom hela livet. Skänk dem en bön, och döm inte nästa gång du stöter på en liknande historia.

Fredrik Banke
juriststudent vid Lunds universitet