Paradise Hotel, politik och matpreferenser – Lundagård intervjuar nästa Lus

- in Intervju

Nästa läsårs Lus-presidium har valts. Den första juli tar Malin Bruce och Ella Sjöbeck över rodret för att föra Lunds universitets studenters talan. Lundagårds Simon Sällström har träffat duon, och pratat om politisk tillhörighet, matpreferenser och vad Lus egentligen gör.

Jag stegar in i det präktiga men ack så tomma kårhuset i hjärtat av Lunds tekniska högskola (LTH) och ser en ensam gestalt sittandes på bänkarna. Blickar utbyts och båda förstår att vi funnit det vi letar efter. Ella Sjöbeck, ordförande för Juridiska Föreningen och tillträdande vice ordförande för Lunds Universitets Studentkårer (Lus), välkomnar mig till kårhuset och förklarar att Malin Bruce, tillträdande ordförande för Lus, är sen från ett möte. Vi slår oss ner och Ella Sjöbeck berättar om hennes erfarenheter från sitt år i Kenya innan Malin Bruce kommer instormandes med såväl karisma som pondus och elegans.

Malin Bruce visar oss vägen till det tilltänkta mötesrummet. Före coronapandemin hade jag inte reflekterat över den bastanta betongarkitekturens skyddande karaktär, men nu tänkte jag på hur dessa mötesrum mycket väl kan användas som skyddsrum om samhället kollapsar. Men i väntan på den stundande kollapsen tänker jag i alla fall ta reda på vad Lunds universitets studentkårer egentligen gör och till min hjälp har jag det tillträdande presidiet.

Faktaruta

Malin Bruce Ella Sjöbeck
Vad gör du just nu? Ordförande för teknologkåren vid LTH Ordförande för Juridiska Föreningen
Vad pluggade du innan? Ekosystemteknik Juridik
Vilken nation tillhör du? Hallands nation Wermlands (bor även där), Helsingkrona och Göteborgs nation
Var växte du upp? Åkersberga, nordöstra Stockholm Född i Helsingborg men har flyttat runt Skåne väldigt mycket.
Hur gammal är du? 25, född 1994 26, född 1994
Tidigare kårpolitiska engagemang? Sekreterare och överfös på W-sektionen Tidigare ansvarig för arbetsmarknadsdagar, varit festmästare och suttit i utbildningsutskottet vid Juridiska Föreningen

 

Vad är Lunds Universitets Studentkårer?
– Lus är de som representerar studenterna mot universitetet precis som kårerna representerar studenterna gentemot fakulteterna. Lus representerar egentligen kårerna. Kårerna är lite som fackföreningar, berättar Malin Bruce.

– Vi samlar kårernas röst, fortsätter Ella Sjöbeck.

– Det finns många frågor på universitetsnivå som är ganska komplexa. Där definitioner går isär eller där universitetet inte är överens om vad ett begrepp betyder. Ett exempel på det här är idén om ”det breda universitetet”. Vår uppgift är att förklara komplexiteten i dessa frågor och varför det finns olika syn på saken. Sen måste kårerna ta ställning till frågorna utifrån sina egna perspektiv baserat på svar från studenterna vid deras fakultet, säger Ella Sjöbeck.

Vad är det ni tar upp med universitetet?
– Som Lus-presidium sitter man med och representerar kårerna i universitetsledningen. Man sitter med i väldigt många möten. Vår uppgift är att föra fram till rektorn och universitetsledningen vad kårerna tycker. Kårerna har i sin tur till uppgift förmedla studenternas åsikter till oss. Vi måste berätta för kårerna vilka frågor som är aktuella på universitetsnivå och vilka frågor de behöver ge svar på så att vi i Lus-presidiet kan föra fram vad de tycker i, säger Ella Sjöbeck.

Har ni några exempel på sådana frågor?
– Remissförfrågan är ett ganska bra exempel. När regeringen skickar ut ett förslag så säger de ”Det här är vårt förslag, vad tycker ni om detta?” och då så samordnar Lus kårernas svar för kunna samla alla studenterna i ett enda remissvar. Så här tycker Lunds studenter helt enkelt, säger Malin Bruce.

– Det görs olika granskningar av universitet till exempel. Det finns en myndighet som heter Universitetskanslersämbetet och gör granskningar av universitet och högskolors verksamhet. Till exempel håller man just nu på med kvalitetssäkringssystem. Även om Lunds universitet har olika fakulteter så gör man ändå granskningar av Lunds universitet som helhet. Lus uppgift är i en sådan situation att samla studenternas svar, berättar Ella Sjöbeck.

Vilka frågor driver ni i Lus?
– Kårerna är Lus. Vi har inget mandat att säga ”så här ska vi göra”. Vi verkställer det som kårerna bestämmer att vi ska göra, säger Ella Sjöbeck.

Hur jobbar ni med tillsättningar av studentrepresentantposter?
– Det är mycket lättare för kårerna att headhunta personer till poster. De är närmare studenterna, säger Malin Bruce.

– Vi har ju en roll att marknadsföra vilka positioner som finns. Det gör vi i Lus och i respektive kår. Det är något vi kommer att jobba med och har jobbat med i många år. Vissa är mer kända, till exempel universitetsstyrelsen, och då har vi många sökande. De mindre positionerna har mindre söktryck så då får man jobba mer med marknadsföringen, berättar Ella Sjöbeck.

Varför ville du bli ordförande/vice ordförande för Lus?
– Jag ville gärna fortsätta med egen utveckling som ledare. Men framförallt tycker jag att det är en väldigt spännande organisation och att få ta del av hela studentlivet i Lund. Samtidigt som man är längst fram är man också längst bak. Man är där högst upp och träffar alla och representerar alla studenter, säger Malin Bruce.

– Jag gick också lite in i det här valet med en ambition att titta på hur strukturen för Lus ser ut som organisation. Jag har en del erfarenhet av just organisatoriskt arbete. Jag hoppas kunna hitta en del grejer för att kunna gör det lite tydligare och lite enklare, effektivare framför allt, säger hon.

– Som ordförande för Juridiska Föreningen får man representera juriststudenterna i Lus-sammanhang. Jag har tyckt att det är väldigt roligt och intressant att jobba med frågorna som är på universitetsgemensam nivå. Grunden till att jag sökte är att jag tycker att studentinflytande är viktigt. Jag tycker det är så viktigt att studenternas röst kommer fram och att det kommer fram på ett rättvist sätt, säger Ella Sjöbeck.

 

10 snabba

  Malin Bruce Ella Sjöbeck
Relationsstatus? Har en pojkvän Sambo med pojkvän
Öl, vin eller starksprit? Vin Vin
Bonde söker fru eller Paradise Hotel? Paradise hotel Bonde söker fru
Morgon- eller kvällsmänniska? Morgon Kväll
Vegetarian eller allätare? Vegetarian Allätare
Hellre vara VD för Apple eller Sveriges statsminister? VD för Apple Statsminister
Roligaste minnet från studenttiden? ”På wift” som var under min nollning: vi cyklar en hel dag och sedan tältar vi Lundakarnevalen 2018, jobbade på Vieriet
Malmö eller Smålands nation? Smålands Malmö
Vänster eller höger? Mitten Mitten
Vilka är dina styrkor som ledare? Strukturerad, tydlig och erfaren Lugn, förtroendeingivande, tillgänglig och bra förmåga att prata med människor
Vad är det värsta med dig som person? Har lätt att dominera diskussioner, jag tar väldigt lätt mycket plats Mitt morgonhumör innan kaffet är inte bra…

Vilka frågor handlar det om?

–En viktig fråga har varit studenternas mående. Vi har en ökad psykisk ohälsa på universiteten och det är viktigt att vi skapar en hållbar studiemiljö för studenterna. För att vi ska kunna göra det så måste vi jobba tillsammans med universitetet men också berätta hur viktiga de här frågorna är för studenterna, berättar Ella Sjöbeck.

–Till exempel universitetets jämställdhetsarbete tycker jag är en jätteviktig fråga. Vi har också jobbat mycket med studenternas rättighetslista. Något som reviderats i många år, säger Ella Sjöbeck.

Vad är studenternas rättighetslista för något?

–Det är ett litet häfte med alla studenternas rättigheter samlat. Hur lång tid får det gå från tentaskrivningen till att det är färdig-rättat? När får tentorna ligga? Det finns en del saker som enligt lag måste fungera på ett visst sätt. Rättighetslistan ska vara till stor del det som en student kan läsa för att få veta alla sina rättigheter. Både när det gäller lagen men också vad Lunds universitet har bestämt ska gälla här, säger Malin Bruce.

Vad kommer du tjäna och vad tjänar du som heltidare nu?

–30 procent av prisbasbeloppet tror jag. Ungefär det jag tjänar nu, säger Ella Sjöbeck.

–Just nu tjänar jag 31 procent av prisbasbeloppet [14 663 kr före skatt, reds. anm.], säger Malin Bruce.

–Jag tror att de flesta heltidare ligger omkring 30 procent. Nationerna ligger lite lägre mellan 29-30 procent av prisbasbeloppet och kårerna ligger överlag på 30-31 procent, säger Malin Bruce.

–Jag tror det var du [Malin reds. anm.] som sa något väldigt klokt och det var att det finns ju väldigt tydligt en tanke som landar i att vi någonstans tjänar ungefär vad CSN är och att vi är som vanliga studenter. Så som svar på frågan om vi tjänar för lite så skulle jag säga nej, det tycker jag inte. Sen är det en annan diskussion om CSN borde vara högre, många studenter jobbar till exempel extra för att klara sina utgifter, säger Ella Sjöbeck.

–Jag tycker det är viktigt att man tjänar ungefär samma som CSN. Som arbete är det ganska dåligt avlönat men som engagemang är det helt fantastiskt. Det finns ett värde i det som inte riktigt motsvaras av pengar, säger Malin Bruce.