Replik: Kommunism är inte lösningen på Corona-krisen

- in Debatt

Detta är en replik på en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 

Sveriges statsskick ska präglas av hävdvunna fundament i form av folkstyre och ​the rule of law​ – inte av studenters svettiga revolutionsdrömmar, skriver företrädare från Konservativa Förbundet i en replik.

Lunds Marxistiska Studenter har än en gång skrivit en skamlöst opportunistisk artikel om den pågående Covid-19 krisen. Innehållet är i princip identiskt med deras tidigare alster, och går i korthet ut på att kommunism med tillhörande planekonomi är den enda lösningen på krisen, och att kapitalister och/eller vinstintresse är orsaken till bristen på utrustning, de tomma beredskapslagren samt de höga dödstalen i allmänhet.

Inledningsvis. Bristen på material och de sviktande beredskapslagen i Sverige är uppenbarligen inte ett resultat av “kapitalismen” eller “kortsiktigt vinstintresse”, utan grundar sig i att vårt styrande skikt varit extremt vårdslöst under flera års tid. Finland, ett land som oss veterligen inte ännu infört planekonomi, hade till skillnad från Sverige ett rejält beredskapslager som klarade av att möta krisen. Att förbereda sig ordentligt och vara redo för en kris står inte i motsatsförhållande till en fri marknad; det krävs inte planekonomi för att använda sunt förnuft.

Marxistiska studenter lyfter vidare fram Kuba som ett föredöme, och poängterar att landet har många doktorer. Att skryta om antalet doktorer på Kuba är dock som att skryta om antalet raketforskare i Nordkorea; en stor mängd doktorer är ​inte ​ett tecken på en utmärkt statsapparat, ifall resten av samhället och ekonomin fungerar helt undermåligt. Därtill kommer att Kuba är just en liten isolerad önation, som ur smittosynpunkt absolut ej kan jämföras med det centralamerikanska fastlandet – jämför man Kuba med t.ex Island (en annan isolerad önation) så har Island hitintills bara haft 10 dödsfall, ännu färre än Kuba.

Marxistiska Studenter har därutöver inget svar på de uppenbara svagheter förknippade med planekonomi, som lett till att systemet ofelbart misslyckats varenda gång det prövats. Såväl i Sovjetunionen som i Maos Kina ledde statens försök att detaljstyra ekonomin till svältkatastrofer och misär; anledningen till att det ens finns ett överflöd av mat är att kapitalismen är ett så effektivt system. Marxistiska studenters lösning på den svältproblematik som trots allt finns inom det kapitalistiska systemet är att införa ett system som leder till ännu mer svält.

Sist men inte minst är vi måttligt roade av debattörernas vurmande för proletariatets diktatur. Marxistiska studenter är otroligt naiva när de målar sitt porträtt av en utopisk revolution utan våld och utan avskaffad demokrati. Vår fasta övertygelse är att Sveriges statsskick ska präglas av hävdvunna fundament i form av folkstyre och ​the rule of law​ – inte av studenters svettiga revolutionsdrömmar.

Innan krisen är över lär vi få se fler infantila artiklar i Lundagård om varför en virussjukdom med ursprung i en kommunistdiktatur nödvändiggör kommunism. Vi vill därför avsluta denna replik med en enkel uppmaning. Marxistiska Studenters debattartiklar är substanslös, ogenomtänkt propaganda för en död ideologi ​– ignorera dem.

Johannes Norrman,
Erik Golovtchenko,
Aron Milz,

Konservativa Förbundet vid Lunds universitet

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och