Lund rödlistat för tionde året i rad

- in Nyheter
@Lundagård

Söktrycket till universitetsutbildningar har ökat med 13 procent under coronapandemin,  och för tionde året i rad är Lund rödmarkerat i Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport. Vem tar ansvar för bostadsfrågan?

Guido Wohlfahrt, 19 år från Stockholm, har kommit in på sin reservplats på arkitektprogrammet vid Lunds universitet.

Efter antagningsbeskedet den 30 juli testade han lyckan via AF Bostäder. Men eftersom han kommit in som andra reserv missade han novischlotteriet och tilldelades en lång kötid.
– Jag ringde dem och de sa att det skulle ta åtta till tio månader för mig att få en bostad, säger Guido Wohlfart, som sedan tog kontakt med sin kusin som studerar i Lund sedan några år tillbaka.

Guido Wohlfart rekommenderades kontakta Michael Hansens kollegium, och nationerna.
– Jag skickade ansökningsblanketter till alla nationer. Det var ganska simpelt, så det kändes inte som att det skulle funka, säger han.

Guido Wohlfart har även varit aktiv på BoPoolen och Blocket. Han upplever att det tar lång tid att få svar, men har blivit erbjuden att sova över hos sin kusin de första veckorna. Därefter överväger han att acceptera ett erbjudande om ett korridorsrum via Malmö universitet.

Fredrik Ljunghill (M) är förste vice ordförande i Lunds kommun, samt ordförande i Studentrådet. Han är medveten om att Lund sedan länge lider brist på studentboenden.
– Det ligger i sakens natur, är man populär och attraktiv så är det mycket svårare att få balans mellan utbud och efterfrågan. Man måste jobba på flera fronter samtidigt, säger han.

I Sveriges förenade studentkårers (SFS) bostadsrapport för 2019 blev Lunds kommun rödmarkerat för tionde året i rad. Det innebär att nya studenter generellt sett inte hittar ett boende under sin inledande termin.
– Vi är väl medvetna om problemet, och vi vill inte vara en bromskloss i den här frågan, utan tvärtom föra samman aktörer, säger Fredrik Ljunghill.

Förra kommunstyrelsen gick år 2016 ut med målsättningen om att bygga 3000 studentboenden under en tioårsperiod, det vill säga 300 bostäder per år. Fredrik Ljunghill, vars parti stod i opposition till det förra styret, kan inte svara på om målsättningen hittills har infriats. Men så fort motionen om att bygga fler bostäder i Lund kom, hoppade de på förslaget. Han är glad att det finns politisk samsyn i frågan.
– Det innebär att det inte finns någon politisk ovilja att få studentbostäder till stånd.

Han menar att kommunen och byggaktörerna har ett delat ansvar att kunna möta efterfrågan på studentbostäder. Men han anser också att Lunds kommun äger förhållandevis lite mark. Innan sommaren initierades en ny markpolicy.
– Vi skulle ha större möjlighet att påverka om vi hade mer mark till förfogande, säger Fredrik Ljunghill.

Stiftelsen AF bostäder ämnar tillhandahålla studentbostäder i Lund, och står för majoriteten av alla korridor- och lägenhetsuthyrningar till studenter i staden. Deras VD Henrik Krantz menar på att man behöver ha mark centralt för att kunna bygga fler attraktiva studentbostäder.
– Ibland låter det som att det är kommunen och politikerna som bygger, men vi behöver få loss mark centralt för att kunna bygga, säger han.

Överlag anser Henrik Krantz att årets bostadssituation ser ut ungefär som en normal hösttermin, men med ett mindre antal internationella studenter än vanligt. Normalt sett har AF Bostäder omkring 700 bostäder att tillhandahålla novischer, i år omkring 600.
– Jag tycker vi har en ganska bra bostadssituation i Lund. Vi har en snittid på nio till tio månader för att få bostad via oss. Men om man är aktiv och inte bryr sig om var i Lund man bor kan det gå betydligt snabbare än så, säger han.

Henri Krantz menar att AF bostäder inte har något eget ansvar att se till att alla studenter har en egen bostad när de kommer till Lund.
– Om man tänker att det skulle finnas en bostadsgaranti för nya studenter får man vända sig till kommunen, säger han.

Enligt Henrik Krantz har även universitetet ett ansvar, eftersom de har ett intresse i att se att deras studenter har boende när de kommer hit.
– Det Lunds universitet hade kunnat göra är att lägga fler programstarter på vårterminen. Då hade vi kunnat undvika peaken på bostadsmarknaden i september, säger han.

BoPoolen är en bostadsförmedlingstjänst som drivs av Lunds universitets studentkårer, i samarbete med kommunen och universitetet.
En av kampanjerna som BoPoolen driver är ”soffkampanjen” – som syftar till att personer som redan bor i Lund kan hyra ut sin soffa till bostadslösa studenter.

För internationella studenter tenderar bostadssituationen att vara en utmaning. Arrival Day, som i år ägde rum den 17-18 augusti lockar vanligtvis omkring 2000 nya internationella studenter och utbytesstudenter. I år var det ungefär hälften så många internationella studenter som kom för att studera i Lund.

LU bostäder har årligen ett bostadslotteri för nykomna internationella studenter. Enligt Katja Bröms, som är projektledare för BoPoolen, var förutsättningarna för att få ett rum där goda.
– De internationella studenterna verkar ha löst sin situation, de har i alla fall inte återkommit till oss, säger hon.