Högskoleprovet möjligt i mindre skala

- in Corona, Nyheter

För bara ett par veckor sedan beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) att ställa in höstens högskoleprov. Under gårdagens presskonferens öppnar nu  regeringen upp för ett högskoleprov i mindre skala. “Beslutet kommer för sent för ett prov i höst” menar rektor Torbjörn von Schantz. 

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, meddelade under gårdagens pressträff att regeringen fattar beslut om att ändra i högskoleförordningen, för att möjliggöra ett prov redan i höst.

– Ansvariga myndigheter får nu möjlighet att genomföra provet i en begränsad krets av provdeltagare, när smittläget gör det omöjligt att genomföra provet fullt ut. Det innebär att man kan begränsa så att endast de som inte har ett giltigt högskoleprovsresultat sedan tidigare får skriva provet. Det är UHR och de 21 lärosäten som anordnar provet som är ansvariga för att besluta om provet kan genomföras. 

Tidigare i våras ställdes högskoleprovet in helt, med hänsyn till den pågående coronapandemin. Efter att även höstens prov den 18 oktober ställdes in beslutade regeringen att förlänga provets giltighetstid från fem till åtta år. Gårdagen beslut innebär att endast personer som inte skrivit provet tidigare, eller som saknar ett giltigt resultat, får skriva provet. 

– Ytterst är det ju dock ansvariga myndigheter som fattar det beslutet utifrån rådande smittläge, poängterade Matilda Ernkrans under presskonferensen. 

Lunds universitet (LU) är en av 21 lärosäten som i vanliga fall anordnar provskrivningar. LUs rektor Torbjörn von Schantz har tidigare välkomnat beslutet om ett inställt högskoleprov, med tanke på smittorisken. ”För oss som ska tillhandahålla lokaler, personal och logistik kring provet är det i princip omöjligt att genomföra ett sådant tillfälle på ett smittsäkert sätt.” skriver han i sin rektorsblogg. Rektorn menar nu att han är är positiv till regeringens beslut om en begränsning av antalet provskrivare, men menar att beslutet kommer för sent för att genomföra ett prov redan i höst.

Med den tid som nu föreligger kan det underlätta anordnandet av högskoleprovet kommande vår, även i avsaknad av ett vaccin, men beslutet kommer för sent för ett prov i höst. Med alla faktorer sammanvävda bedöms risken i nuläget för smittspridning av covid-19 för stor, säger Torbjörn von Schantz i en kommentar till Lundagård.