Rektorn polisanmäld för grovt tjänstefel

- in Nyheter

I april 2020 friade Arbetsdomstolen en avskedad forskare på Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet (LU) från anklagelser om forskningsfusk. Arbetsdomstolen menar att avskedet saknade giltig grund och att forskningsfusk inte kan bevisas. Den avskedade forskaren polisanmäler nu rektor Torbjörn von Schantz för grovt tjänstefel. 

I november 2018 fälldes en forskare på Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet (LU) för oredlighet i forskning av rektor Torbjörn von Schantz, som Lundagård rapporterat om. I februari 2019 beslöt universitetets personalansvarsnämnd att avskeda forskaren. 

Arbetsdomstolens beslut den 20 april 2020 menar att avskedet var ogiltigt och att forskaren därmed skulle få tjänsten tillbaka. Universitetet vidhåller dock att forskningsfusket är bevisat och vägrar ge forskaren jobbet tillbaka. 

Rektor Torbjörn von Schantz menar att Arbetsdomstolens dom inte påverkar universitetets bedömning i frågan om oredlighet i forskning.

Här bryts ju två världar. Vår värld är den akademiskt vetenskapliga, där vi gör bedömningar om vetenskaplig oredlighet utifrån vetenskaplig kompetens. Det beslutet kan ju inte en domstol överpröva, säger Torbjörn von Schantz i en kommentar till Sydsvenskan den 22 april 2020.

I stället för att ge forskaren anställningen tillbaka har LU betalat ut drygt en miljon i skadestånd och lika mycket till i retroaktiv lön. Dessutom har universitetet betalat nästan 700 000 kronor i rättegångskostnader för den förlorade processen i Arbetsdomstolen. 

Den avskedade forskaren anmäler nu både Torbjörn von Schantz och universitetets utredare av forskningsfusk för grovt tjänstefel, jäv, brott mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet samt för falsk tillvitelse. En anmälan har även skickats till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), men ingen utredningen har ännu inletts, enligt uppgifter från Sydsvenskan. 

Lundagård har sökt rektor Torbjörn von Schantz med anledning av polisanmälan, som meddelar att han inte har någon kommentar.