Sexualundervisning obligatoriskt för alla lärarstudenter

- in Nyheter

Flera rapporter den senaste tiden visar hur unga skadas både fysiskt och psykiskt vid sex. En anledning sägs vara att ungdomars bild av sex formas av porr. I dag fattar regeringen beslut om obligatorisk sexualkunskapsutbildning för samtliga på lärarstudenter. “Jag ser inte riktigt poängen”, säger lärarstudenten Julia. 

– Barn och unga ska få en rimlig och bra bild av sex, man ska få det av skolan, inte av porrindustrin, säger högskoleminister Matilda Ernkrans (S) till SVT. 

Regeringen vill därför införa nya examensmål, så att alla lärare från förskoleklass och uppåt ska ha kompetenser i “sex och relationer”, som ämnet döps om till. Förändringen börjar gälla från höstterminen 2021.

Lundagård har pratat med lärarstudenten Julia Hornegård Bäverman, 23 år, som pluggar till ämneslärare i matematik och engelska. 

Hur känner du inför att det blir obligatoriskt för alla lärare att läsa sexualundervisning?
– Jag ser inte riktigt poängen med att alla lärare ska bli utbildade i det, eftersom att alla inte ska undervisa i det. Jag kan se att det är värdefullt för t.ex. lågstadie- till högstadielärare. Men jag har svårt att tro jag kommer undervisa i det som mattelärare.

– Anledningen är väl för att de vill ha en bra undervisning i det, och det är ju bra. Men vi borde ha bra undervisning i alla ämnen. Det betyder ju inte att alla lärare måste lära sig alla ämnen, avslutar Julia Hornegård Bäverman. 

About the author

Martin var Lundagårds webbredaktör 2020-2021.

Related Posts