Tuffare tag mot hemmafester hos AFB

- in Nyheter

När nationernas klubbverksamhet kör med begränsad kapacitet ökar i stället hemmafesterna. AF Bostäder tar nu krafttag för att råda bot på de otillåtna festerna. “Vi blir helt nedringda av våra egna hyresgäster”, säger VD Henrik Krantz. 

“Stopp för större fester hos AF Bostäder”, lyder rubriken på hemsidan. “På senare tid har det arrangerats otillåtna fester på AF Bostäders bostadsområden. Därför har vi beslutat att öka närvaron av väktare på våra bostadsområden”, skriver stiftelsen. 

De allmänna utrymmena på deras bostadsområden är inte anpassade för större tillställningar, vilken kan resultera i snabb brandutveckling, menar AFB.

Den senaste tidens fester har även inneburit flera störningar, nedskräpning och kostsamma skador. AFB ber därför sina hyresgäster att respektera sina grannar, och påminner om att hyresgästerna även är ansvariga för skador som deras gäster orsakar. “Regelbrott kan leda till att en förlorar sitt hyresavtal – även om skador eller störningar orsakats av gästerna”, skriver AFB. 

Samtidigt hänvisar de till rådande förbud om sammankomster för fler än 50 personer. “Vi ber våra boende att ta sitt ansvar för att förhindra spridning av covid-19, respektera vår hårt arbetande vårdpersonal och skydda riskgrupperna. Håll avstånd och avstå från att arrangera folksamlingar”, skriver de på hemsidan. 

Lundagård har talat med AF Bostäders VD, Henrik Krantz.

Vilka bostadsområden är mest drabbade?
Det är egentligen över hela vårt bestånd, där vi har märkt att festandet ökat dramatiskt under hösten. 

–Det hänger givetvis ihop med att nationerna och AF kör med begränsad kapacitet. Det finns ett stort behov av att träffas och ha kul, och då flyttas det ut till bostäderna. 

Kan det ha att göra med senaste tidens nollning?
–Det är en väldigt stor skillnad mot normalt. Vi tycker att nollningen är väldigt rolig och viktig. Så det handlar inte om det, utan om de stora festerna som anordnas ute i bostäderna.

Får ni många klagomål från era egna hyresgäster?
–Det är det största problemet, skulle jag säga. Vi blir helt nedringda av våra egna hyresgäster.

 I vilken omfattning kommer ni öka antalet väktare?
–Det har vi inte gått ut med och kommer inte att göra. Vi ser till att det finns en ökad närvaro, så att det syns väktare ute som kan stänga ner när det spårar ur. Allvarligast är ju att om man fyller bostäderna med mycket människor så finns det alltid säkerhetsrisker. Om det t.ex. börjar brinna så kommer man inte ut. Det är ju bostäder, inte lokaler. 

–Sedan finns ju corona-aspekten, men det kan inte vi ta ansvar för, utan den får våra hyresgäster själva ta ansvar för, avslutar Henrik Krantz. 

AF Bostäder har tidigare velat vräka hyresgäster efter en stor hemmafest på Delphi förra hösten, vilket Lundagård skrev om.