Tjejer, välj datateknik som ett feministiskt statement

- in Krönika/Utbildningspolitik, Krönikor

Data och IT-branschen växer explosionsartat. Samtidigt är det väldigt få kvinnor på landets teknikutbildningar. Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Sasha Steneram funderar kring vad den låga andelen kvinnor på utbildningarna inom data och IT innebär för landets framtida jämställdhet.

I våras skapade regeringen förutsättningar för att universiteten skulle kunna öka sina utbildningsplatser. I ljuset av detta diskuterades även hur man ska möjliggöra för att fler ska läsa till bristyrken såsom data och IT. Enligt IT- och telekombolagen saknas 70 000 personer inom branschen år 2022. Samtidigt är det väldigt få tjejer på dessa program. Exempelvis var det endast 15 procent kvinnor som blev antagna till civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Lunds universitet under höstterminen 2020.

Situationen innebär att vi står inför stora utmaningar vad gäller framtidens jämställdhet på arbetsmarknaden. Avsaknaden av kvinnor inom teknikutbildningar är ett reellt problem. Samtidigt som få kvinnor söker sig till utbildningar inom data och IT-branschen, är det just denna bransch som växer absolut mest i relation till andra branscher, något som kan skapa allvarliga lönegap mellan kvinnor och män i framtiden.

Ekonomiska förutsättningar är en grundläggande del av kvinnors självständighet. Exempelvis är kvinnors ekonomiska självständighet av väsentlig betydelse vad det gäller att våga lämna ett destruktivt förhållande. Enligt Brottsförebyggande rådets uppgifter från 2020 är det en avsevärt större andel kvinnor än män som utsätts för våld i nära relationer. Det är en av väldigt många anledningar till varför det är viktigt att skapa förutsättningar för kvinnor och män att tjäna lika mycket.

Flera konservativa töntar skulle kanske mena på att kvinnor inte väljer utbildningar inom data och IT på grund av att de är intresserade av andra ämnen. Om man tror det är man verkligen en tönt. Fördomen har motbevisats av bland annat av en undersökning från Kungliga Ingenjörsakademin från 2019. Undersökningen visade att kvinnor har ett stort intresse för teknikutbildningarna, men att få vet vad det kommer leda till eller har en rädsla för att “matten är för svår”. Pssst, det säger alltså samma generation tjejer som har bättre genomsnittsbetyg än killarna.

Det behövs helt enkelt storsatsas på utbildningarnas image. Myndigheter och universitet bör jobba aktivt för att väcka intresset för data och IT hos kvinnor redan i tidig ålder. Lunds Tekniska Högskola borde kanske rannsaka sig själv och fråga sig varför så få tjejer väljer datateknik.

Kanske kommer det att dröja innan myndigheter och universitet agerar. Till dess uppmuntrar jag alla smarta och duktiga tjejer där ute som funderar på vilken utbildning de ska söka; välj datateknik som ett feministiskt statement. Då kan det vara ni som programmerar något häftigt i E-husets källare och efter några år tjänar riktigt mycket cash.