Fler arbetslösa akademiker än någonsin

- in Nyheter

För första gången någonsin överstiger antalet arbetslösa akademiker 100 000, visar statistik från Arbetsförmedlingen.
–Jag har gått och väntat hela sommaren men ingenting har hänt, säger den nyexaminerade gymnasieläraren Shaun Christiani.

I slutet av juli översteg antalet arbetslösa akademiker 111 000, visar statistik som Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har tagit fram från arbetsförmedlingen. I Sacos statistik definieras akademiker som en person med minst två års utbildning på universitet eller högskola.

Utrikesfödda är överrepresenterade bland arbetslösa, visar Sacos statistik. De utgör en femtedel av de arbetande akademikerna, men mer än hälften av de akademiker som saknar arbete.

Arbetslösheten bland akademiker var 6 procent under augusti. Andra grupper på arbetsmarknaden har drabbats hårdare och arbetslösheten i hela landet är i skrivande stund 9,1 procent, enligt Arbetsförmedlingen.

En hög arbetslöshet bland akademiker kan dock få negativa konsekvenser för andra grupper på arbetsmarknaden, menar Saco.

”… om akademiker söker sig till mindre kvalificerade tjänster som andra borde få skapas en negativ kedjereaktion på arbetsmarknaden som drabbar alla på lång sikt”, skriver de på sin hemsida.

Mellan juli och augusti i år gick arbetslösheten svagt nedåt, men det betyder inte att situationen nödvändigtvis har förbättrats, enligt Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.
— Arbetslösheten tenderar att vara som högst under sommaren för att sedan gå ner något under hösten, säger han.

Det beror på att företagen anställer färre personer på sommaren och att utbildningar och jobbsökningsprogram startar i augusti och september. Därför är det lämpligare att jämföra med samma månad föregående år.

En av de som saknar arbete trots många års studier är Shaun Christiani. I juni tog han examen som gymnasielärare i samhällskunskap och engelska. Sedan dess har han sökt över 30 jobb på flera platser i landet, men utan resultat.
— Det känns inte bra. Jag har gått och väntat hela sommaren men ingenting har hänt. Jag har bara fått en intervju.

Shaun Christiani och hans klasskompisar har under sin utbildning fått höra att de behövs på arbetsmarknaden och att det råder lärarbrist på landets gymnasieskolor.
— Jag förväntade mig att det skulle vara enkelt för mig att få ett jobb. I efterhand kan jag erkänna att jag var ganska blåögd, säger Shaun Christiani.

På frågan om hur hans framtid ser ut uttrycker han både hopp och oro.
— Jag vet att jag kommer få någonting tillslut. Men om det inte sker snart måste jag ta ett steg ner och göra något som jag är överkvalificerad för. Visst, man kan inte klaga om man har ett jobb, men det känns svårt att svälja efter fem års studier, säger Shaun Christiani.

När han spekulerar i varför han inte får något jobb nämner han pandemin som en faktor. När undervisningen sker digitalt så tror han att behovet av personal tillfälligt minskar.
— Kanske sker det en stor rekrytering när pandemin är slut.

 

Källa: Saco, 2020, via Arbetsförmedlingen.