LTH beslutar om grundutbildning på Brunnshög

- in Nyheter

Förra veckan tog LTH:s ledning beslutet att utbildning på grund- och avancerad nivå i framtiden kommer att bedrivas på Science Village i Brunnshög, främst inom fysik och kemi. LTH:s rektor Viktor Öwall är positiv till beslutet, men Teknologkårens ordförande Oskar Andersson uttrycker viss skepsis. 

Runt de stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV håller en helt ny stadsdel på att växa fram i nordöstra Lund. I sin vision för Science VIllage (SV) skriver Lunds universitets rektor, Torbjörn von Schantz, att området ska bli en plats för “genombrottsforskning, spjutspetsteknik och innovation”. 

I onsdags förra veckan blev det klart att även LTH kommer bli en del av det nya området, genom en etablering av både forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå. Men flytten blir inte aktuell före 2028, menar LTH:s rektor Viktor Öwall. 

I beslutsunderlaget till LTH:s styrelse skriver ledningen att man “står fullt bakom detta beslut då en sammanflätning av utbildning och forskning är centralt i både LUs och LTHs strategiska planer. Därför anser LTHs ledning att utbildning på alla nivåer där nyttan av närheten till verksamheter som etableras på SV är större än problemen som ett delat campus kan leda till skall bedrivas där.” 

Visionen för LTH:s etablering är att ”utveckla Nordens mest attraktiva campus och studentliv med de mest eftertraktade arkitekt-, design-, ingenjörs- och teknikutbildningarna”.

I första etappen kommer det vara fysiska institutionen, delar av kemiska institutionen, nanoelektronik vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och tomografi vid Institutionen för byggvetenskaper som påverkas, informerar Teknologkårens ordförande, Oskar Andersson.

LTH:s rektor, Viktor Öwall, menar att beslutet inte var helt lätt, men att han personligen aldrig var tveksam.
– Jag har verkat för detta ända seda jag blev rektor i stort sett. Jag är övertygad om att vi måste gå i den här riktningen. 

Han menar att flytten kommer att öka LTH:s attraktionskraft.
– Jag tycker att det är ett lyft för universitetet och för LTH. Vi flyttar inte för sakens skull, utan tanken är att vi ska tänka i nya banor och använda den kraft som finns i organisationen för att förändra oss. Det kommer hända väldigt mycket spännande. Och det som är bra för Lunds universitet och LTH blir ju på sikt också bra för studenterna. 

Studenterna har däremot inte varit enhälligt positiva till beslutet.
– Studenterna har varit lite oroliga för vad en flytt kommer göra med studentlivet. Vi tar deras rädsla på allra största allvar. Vi vill ju att det ska finnas ett studentliv ute i Science Village. En del i beslutet var att arbeta för att det inte ska kosta mer pengar för studenterna att vara på två campus. Det innebär att vi måste lösa frågan om spårvagnen. 

Viktor Öwall jämför med den undervisning som bedrivs på Campus Helsingborg, där han menar att avståndet är mer problematiskt.
– Det är ungefär lika långt från LTH till Brunnshög som från LTH till Universitetshuset. Vi har ju ett campus i Helsingborg och dit är det betydligt längre. Men vi ska inte säga att det är så kort så att det inte spelar någon roll, det tror jag definitivt inte. 

– Både kostnaden och tidtabellen måste diskuteras. Vi måste skapa en logistik som fungerar för studenterna. 

Sammanfattningsvis lyfter han vikten av att skapa attraktiva studie- och mötesplatser för framtiden. Inte bara på Brunnshög, utan även på det nuvarande campuset på Pålsjö, som han menar är i behov av ett ansiktslyft.
– Att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser är viktigt, och kanske än mer viktigt i framtiden – varför ska man läsa på Lunds universitet och LTH om allt sker digitalt? Jo, för att det är bra miljöer. 

Studentrepresentant Oskar Andersson, Teknologkårens ordförande, är inte fullt lika optimistisk inför det nya beslutet. 

“Utmaningen är till stor del grundad i den geografiska splittring denna etablering ger upphov till. Närheten till stadskärnan och andra studenter på LTH måste på något sätt säkerställas för att bibehålla kvalitén av en utbildning på LTH.” skriver han i ett mejl till Lundagård. 

“I vår verksamhet ser vi en utmaning i att försäkra om att studenter som har utbildning belagd på Brunnshög har samma förutsättningar att delta i vår studiesociala verksamhet och engagera sig i verksamhet. Det kan påverka både studentinflytandet och sociala kontakter.”  

Även Oskar Andersson betonar vikten av att skapa förutsättningar för studentliv och studieplatser. 

“Jag tror att det kommer finnas en risk att ett skilt campus ger en negativ påverkan för vår verksamhet och därmed attraktionskraft. Men genom att skapa nya bra förutsättningar för studieplatser, som i nuläget är en bristvara, och ge studentlivet stort spelrum i planeringen så kan det ge en positiv påverkan på vår attraktionskraft”. 

Till sist menar han att det är en förutsättning att ett tudelat campus inte får ekonomiska konsekvenser för studenterna. 

“Vi ser det som en grundläggande princip att privatekonomi inte ska begränsa möjligheten till studier. Detta är något vi fortsatt kommer arbeta för och sträva efter”.