Nationer tar krafttag mot narkotika

- in Nyheter

Genom kampanjen Nationer mot narkotika vill 12 av Lunds nationer motverka användningen och spridningen av narkotika inom Lunds studentliv. 

Kampanjen Nationer mot narkotika inleddes redan vårterminen 2019, men fördröjdes på grund av coronapandemin. Under hösten har initiativet fått ny luft under vingarna, enligt Kuratorskollegiets ordförande Augusta Manninger. 

–Det är ett problem bland yngre i Lund, inte bara på nationer utan överhuvudtaget.

Under de senaste åren har polisen i Lund och Lunds nationer sett en oroväckande trend i en ökad användning av narkotika. Enligt Augusta Manninger rör det sig om såväl studiedroger som festdroger. 

–En del nationer har uttryckt att de har problem, andra nationer har sagt att de inte märkt av något. Ofta är det yngre studenter det rör sig om.

Kampanjen är ett samarbete mellan 12 nationer i Lund och kommunpolisen, och syftar både till att informera om problemet och att uppmana de som tar narkotika att söka hjälp. En del i kampanjen var en planerad rundvandring på nationerna i syfte att  se vad som kan göras för att försvåra möjligheten till att bruka narkotika på verksamheterna, genom att exempelvis ändra belysningen på toaletter samt att kapa dörrarna över och underifrån. Rundvandringen har dock skjutits upp på grund av striktare restriktioner. 

I ett pressmeddelande från Lunds nationer skriver de att de är medvetna om svårigheten i att ta sig ur ett missbruk. Därför riktar sig en del av kampanjen åt att uppmana studenter att söka professionell hjälp genom att informera om olika stödinsatser. 

Studiedroger verkar kontraproduktivt 

Så kallade studiedroger är droger som används för att kunna studera mer effektivt på kortare tid, ofta genom att personen tar receptbelagda läkemedel utan att själv ha en diagnos. Enligt en vetenskaplig rapport från USA, publicerad i Addictive Behaviors (2016), bidrar inte användandet av studiedroger till att höja betyget. 

I en tidigare artikel som Lundagård publicerat (3/2017) på ämnet intervjuades Håkan Widner, professor vid avdelningen för neurologi i Lund, som vid tiden för artikeln menade att studiedroger verkar kontraproduktivt för lärandet. 

– Tar man amfetamin och sitter uppe i 24 timmar och pluggar, då lagras det inte i hjärnan som det ska, så det är komplett meningslöst.

Hit kan du vända dig för hjälp

Mariamottagningen Mellersta Skåne

Hit kan du under 24 år söka hjälp och stöd om du har problem med alkohol eller droger. Även anhöriga kan få hjälp. Mottagningen öppnade hösten 2018 och ligger vid Sparta i Lund. All kontakt är kostnadsfri. För rådgivning och tidsbokning kan du ringa 046-17 40 99 eller komma på drop-in under tisdagar klockan 16-18.

Att söka vård

När du söker vård råder sekretess, oavsett om du är narkotikapåverkad. Du kommer inte bli anmäld till polisen av vårdpersonalen för att du tagit narkotika.