Regeringen: Ingen nedstängning av campus nödvändig

- in Corona, Nyheter

Lärosätena har lyckats begränsa smittspridningen genom att framgångsrikt ställa om till distansundervisning, samtidigt behöver vissa examinationsmoment fortfarande genomföras på campus. Därför behöver inte lärosätena stänga ner campusundervisningen helt och hållet, menar högskoleministern Matilda Ernkrans (S). Lundagård har talat med Lunds universitets (LU) förvaltningschef, Susanne Kristensson.

Igår höll utbildningsministrarna en pressträff om utbildning och covid-19. Högskoleminister Matilda Ernkrans gav inga nya direktiv om striktare åtgärder, eftersom hon menade att landets universitet och högskolor lyckats begränsa smittspridningen genom att numera bedriva merparten av undervisningen på distans, även för nya studenter.
– Vi har inte sett några smittoutbrott som är kopplade till undervisningsmoment på våra högskolor ännu. Men fortsätter smittspridningen att öka är regeringen inte främmande för att vidta ytterligare åtgärder, sa ministern under gårdagens pressträff.

Ministern passade på att ge de högre lärosätena en eloge för deras omställningsarbete under våren.
– Den absoluta majoriteten av undervisningen sker redan på distans.

Samtidigt finns det ett önskemål från lärosätena om att genomföra vissa praktiska examinationsmoment på campus, exempelvis för sjuksköterskestudenter, vilket ministern ställde sig bakom.

– Vi ser ingen stor smittspridning vid undervisningsmomenten, menade Matilda Ernkrans, som passade på att fortsatt uppmana till eget ansvar hos landet studenter. Inga fester, inga sociala tillställningar och så få sociala kontakter som möjligt, löd uppmaningen. Men ministern visade även förståelse för att dessa åtgärder kan leda till ökad psykisk ohälsa och en minskad ambitionsnivå.

Lundagård har varit i kontakt med Lunds universitets förvaltningschef, Susanne Kristensson, för att se hur universitetet ser på undervisningssituationen.

Matilda Ernkrans uppger att hon varit i kontakt med landets högre lärosäten igår, för en statusuppdatering. Var någon från LU närvarande?
– SUHF:s styrelse (Sveriges Universitets och högskoleförbund som är samarbetsorgan för landets lärosäten) hade möte med ministern i tisdags kväll. SUHF hade i sin tur ett möte med lärosätena i onsdags morse och där var förvaltningschef Susanne Kristensson och rektor Torbjörn von Schantz med.

Har ni någon överblick över vilka praktiska moment som sker på campus i dagsläget?
– Varje fakultet har ansvar för att anpassa sina utbildningar för att undvika smittspridning och den generella återkopplingen från dem är att den övervägande delen av undervisningen sker digitalt och i takt med att smittläget, allmänna råd m.m har förändrats har ännu mer utbildning successivt under hösten gått över till digitalt. Det gäller exempelvis vid HT, Juridicum, Ekonomihögskolan.

Ministern menade att det finns ett önskemål från lärosätena om att få bedriva vissa specifika examinationsmoment på campus, exempelvis sjukskötarutbildning. Är det något ni ställer er bakom?
– Ja, vissa moment är svåra att genomföra digitalt, det gäller för vissa laborationer, examination, fältstudier, praktik m.m. och de har möjlighet att bedrivas på campus eller i andra verksamheter (verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården t.ex) redan idag vid behov.

Ministern menade att även nya studenter bedriver en majoritet av sin utbildningen över distans – stämmer det vid LU?
– De utbildningar som ska prioriteras på campus är utbildningar för nya studenter och internationella studenter. Hur stor andel av dem som gått över till digitalt ser olika ut på fakulteterna eftersom verksamheterna på LU är så inbördes olika, säger Susanne Kristensson.

Du kan läsa allt om hur universitetet arbetar med anledning av coronaviruset här.