Regeringen vädjar till studenterna att ta ansvar

- in Nyheter

Studentfester pekas ut som smittobovar. Vi kan inte ha att högskole- och universitetscampus blir corona-smittkluster, säger Matilda Ernkrans. 

I dag, fredag den 9 oktober, höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff om smittspridning bland högskolestudenter med anledning av coronaviruset. Närvarande var även Folkhälsomyndighetens (FHM) generaldirektör Johan Carlson och Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) ordförande Simon Edström.

–Smittspridningen av covid-19 ökar, och det är oroande, säger Matilda Ernkrans. I dag vänder vi oss till landets studenter. Ni är över 400 000, och jag vill börja med att tacka alla er som sköter er.

Lärosätena har gjort en imponerande omställning, menar Ernkrans. Under hösten har regeringen möjliggjort för en “ansvarsfull och försiktig öppning” av campusundervisningen, för att öka nya studenters förutsättningar och för att praktiska moment ska bli möjliga att genomföra. Det är för studenterna och samhällets skull, menar hon. 

–Men nu till studentfesterna, fortsätter hon. Ni är tyvärr alldeles för många studenter som inte tar ansvar och nu måste skärpa er. Vi kan nämligen inte ha att högskole- och universitetscampus blir corona-smittkluster. 

Tyvärr verkar det som att återuppöppningen av campus, på flera håll tolkas som att det är fritt fram att återgå till ett normalt studentliv, som det såg ut innan pandemin, menar Matilda Ernkrans. 

–Vi ser exempel på stora nollningar och studentfester där berusade studenter vistas alldeles för många, alldeles för nära varandra. 

Dessa sammankomster märks av hos Folkhälsomyndigheten, säger Matilda Ernkrans, som menar att FHM:s rapporter visar att unga mellan 20-29 år nu står för störst del av nya coronafall, där just studentfester pekas ut som en stor riskfaktor. 

– Vi ser också att det pågår en rad lokala utbrott i Sverige, och en del av dem är starkt kopplade till universitet och högskolor, säger Johan Carlsson på FHM.

Smittspridningen sker inte oftast i samband med studier, utan vid privata fester, studentfester och insparkar, vilket snabbt riskerar att spilla över på det övriga samhället, säger Johan Carlsson. 

–Är oturen framme, så blir festen i stället ett smittspridningsevenemang. 

–Universitetsutbrotten har på många håll i Europa varit en drivande kraft i den ökning av spridning vi har sett. 

Johan Carlsson avslutar med en uppmaning till landets studentkårer.

–Till sist, en uppmaning till studentkårerna, studentnationerna, studentföreningarna. Något av er största uppgift det här läsåret är att hjälpa till att hålla nere smittspridningen på universitet och högskolor. 

Simon Edström från SFS menar att samtliga studentkårer och nationer har vidtagit flertalet åtgärder för att minska smittspridningen, speciellt i samband med mottagningen av nya studenter. Exempelvis inställda, digitala och utomhusarrangerade evenemang. 

– Vi ser att det inte nödvändigtvis är ansvarsfullt att ställa in evenemang, utan tror att det är bättre att ställa om. Detta är inte bara viktigt för studenternas psykiska hälsa, gemenskap och studieframgång, utan även från ett smittspridningsperspektiv, säger han.  

I annat fall ökar risken för icke corona-säkra alternativ, som exempelvis korridorsfester, menar Simon Edström.

Lundagård har tidigare varit i kontakt med Region Skånes smittskyddsenhet, som menar att det inte har förekommit någon klustersmitta i Lund under hösterminens början. De menar dock att i den mån det skett någon smittspridning, så har det skett bland unga.