Nationerna beviljas stöd på totalt 4,8 miljoner kronor

- in Nyheter

Kuratorskollegiet lade fram en hemställan till kommunen om 4,8 miljoner kronor sent i höstas. De kommer att beviljas hela beloppet. 

I pressmeddelandet som släpptes den 29 januari står det:

”Kommunstyrelsen i Lund kommer på sammanträdet den 3 februari att bevilja 2,4 miljoner kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel. Lika mycket kommer Lunds universitet att bevilja via ett rektorsbeslut som tas under nästa vecka.”

Summan 4,8 miljoner är hälften av det beräknade inkomstbortfallet under 2021.

Det glädjande beskedet kom inte helt oväntat.

– Vi har fått lite hintar av Simon Berg på kommunen och av rektor Erik Renström den senaste veckan, säger Maja Duveborn, ordförande för Kuratorskollegiet (KK).
– Vi är väldigt glada och tacksamma för att de ser oss, fortsätter hon.

Maja Duveborn och Robert Nyberg, vice ordförande för KK, känner inte till att ett liknande stöd, utan motkrav, har delats ut tidigare.

– Det skapar en trygghet för framtiden, säger Robert Nyberg.

I höstas beviljades Lunds nationer 2 miljoner kronor från Lunds universitet, vilket Lundagård rapporterade om. 

De har även fått ett stöd på en miljon kronor från Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

– De tidigare stöden har gått till att täcka upp för inkomstbortfall under 2020, säger Maja Duveborn.