”Vi har båda något att vinna på att vi finns kvar” – Kuratorskollegiet ber kommunen om 4,8 miljoner kronor

- in Corona, Nyheter, Studentliv

Att Lunds nationer förlorar intäkter fastställdes tidigt under coronapandemin. Nu har nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet skrivit en hemställan där de ber Lunds kommun om ett ekonomiskt stöd på 4,8 miljoner kronor. 

Coronapandemin och dess medföljande restriktioner har drabbat Lunds studentliv hårt. Baler, fester och andra studiesociala evenemang har behövt ställas in eller anpassas till rådande restriktioner – vilket har medfört stora intäktsbortfall för studentlivet i allmänhet.

Den 27 november skickade Lunds nationers samarbetsorgan Kuratorskollegiet (KK) en hemställan till Lunds kommun, där de ber om ekonomiskt stöd på 4,8 miljoner kronor. Summan är hälften av det beräknade vinstbortfallet för medlemsnationerna, som kommer att dela på pengarna om hemställan beviljas.

– Vi ber om en summa men kommunen får göra en avstämning om vad de tycker är rimligt. Det här är hälften av det beräknade vinstbortfallet under 2021. Det blir inte hela bortfallet men det täcker upp en del, säger Augusta Manninger, ordförande för KK.

KK har inte hunnit få respons på hemställan ännu, och de har ingen aning om huruvida Lunds kommun kommer att möta förfrågan.
– Det beror helt på hur kommunen budgeterar och resonerar. Nationerna står för bostäder och en dragningskraft till varför studenter vill folkbokföra sig och bo här. Vi har båda något att vinna på att vi finns kvar, säger Augusta Manninger.

Att be Lunds kommun om pengar den här vägen är något okonventionellt. Augusta Manninger kan inte minnas att hon hört om en liknande förfrågan i Kuratorskollegiets närhistoria. Men idén föddes redan i våras. 
– Idén hade såtts redan förra terminen så vi fick med oss det i överlämningen, säger hon.

Tidigare i höstas fick nationerna ett stödpaket à 2 miljoner kronor från Lunds universitet. Varje nation fick 50 000 kronor var, och överskottet fördelades mellan nationerna enligt en överenskommelse inom Kuratorskollegiet. 

Läs om nationernas ekonomiska situation i våras här.