2,1 miljoner till Lundastudenternas hälsa

- in Nyheter

Till följd av pandemin bedömer regeringen att det finns ett ökat behovet av insatser mot studenters psykiska ohälsa. Sammanlagt fördelas 25 miljoner kronor till studenthälsan i Sverige, där Lunds universitet får 2,1 miljoner. 

I sviterna av pandemin kan studierna kännas extra tunga, särskilt eftersom de sociala interaktionerna kraftigt begränsats i och med distansundervisningen. En osäker arbetsmarknad har även resulterat i ett stigande antal studenter, och en rekordhög arbetslöshet för de som försöker ta sig ut i arbetslivet.

Behovet av samtalsstöd och insatser mot psykiska ohälsa har bedömts öka av regeringen, som därför beslutat att dela ut totalt 25 miljoner kronor till studenthälsoverksamheter vid landets universitet under 2021, av vilka Lunds universitet får 2,1 miljoner kronor. 

– Tröskeln kan vara hög till universitetet och sedan kan det vara krävande att ta sig igenom en utbildning. Särskilt under en pandemi. Studenter behöver få förutsättningar för en god och trygg studietid och därför satsar regeringen på studenthälsan, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande från regeringen. 

Pengarna går till sektionen Student och Utbildning vid Lunds universitet, som Studenthälsan är en del av. Just nu pågår ett arbete för att bestämma hur medlet ska användas. 

– Utgångspunkterna i uppdraget ska ligga på förebyggande åtgärder gentemot studenterna, framför allt vad gäller psykisk hälsa. I uppdraget står också att vi ska fokusera på studenter som undervisas på distans och studenter från studieovana miljöer, säger Jessica Hård Svensson, verksamhetschef vid Studenthälsan i Lund. 

Tidigare i höstas fattades beslutet att skära ned på antalet psykiatriker på Studenthälsan, från två till en. Något som fick kritik av Maria Bohlin, numera ensam läkare på Studenthälsan.

Finns planer på att anställa ytterligare en psykiatriker?

– Inte utifrån de extra medlen som tillkommit nu. Däremot har man gjort en utredning vad gäller Studenthälsans verksamhet, där jag som nytillträdd chef ska se över vad som ska ingå i Studenthälsans uppdrag, i den bedömningen ingår även att se över bemanningen på enheten och hur den ska se ut framöver, säger Jessica Hård Svensson.

Enligt Jessica Hård Svensson finns ingen sammanställd statistik för 2020 ännu, men hon upplever inte att trycket på studenthälsan har ökat. Väntetiden för ett individuellt konsultationssamtal är cirka en vecka, och merparten av verksamheten sker i dagsläget digitalt.