Kåren JO-anmäler Stockholms universitet

- in Nyheter

Stockholms universitets studentkår (SUS) anmäler sitt eget universitetet till Justitieombudsmannen (JO). Anledningen är att kåren ser brister i rättssäkerheten i processen kring att utreda fusk.

SUS har under en längre tid påpekat brister hos Stockholms universitets disciplinnämnd, i fall där studenter anmälts för fusk. Kåren menar att möjligheterna till att överklaga ett beslut försvårats till följd av att omständigheterna kring beslutet inte redogjorts tillräckligt. I 339 ärenden från de senaste två åren har liknande standardiserade svar givits i stort sett alla gånger. Det skriver SUS i ett pressmeddelande. 

Studenter som blir avstängda för fusk riskerar både boende och CSN. Anton B Hjelm, ombud på SUS, menar att SU:s disciplinnämnd inte gör de fullständiga beslutsmotiveringar som regleras i förvaltningslagen.

— Om man jämför med liknande ärenden JO har uttalat sig i är disciplinnämndens beslutsmotiveringar undermåliga, detta gör att processen inte blir rättssäker eftersom vi tvingas gissa vad som låg till grund för beslutet, säger han i pressmeddelandet.

Även Sofia Holmdahl, kårordförande i SUS ser problematiskt på nämndens förfarande:

— I samband med Corona har vi haft ett antal anmälningar för fusk som vi ansett vara tveksamma, mycket på grund av ändrade examinationsformer. I samband med det ökande antalet anmälningar ställs nu ännu högre krav på kvalitetsarbetet kring nämndens process. SU bör kunna garantera att alla studenter ska ha rätt till en korrekt bedömning och att ingen blir oskyldigt dömd.