Framgångsrikt 2020 – för alla utom studenterna

- in Nyheter

Inga röda siffror i LUs årsredovisning – trots pandemin. I stället tycks studenterna ha fått ta den största smällen.

Trots pandemins negativa inverkan på samhället, verkar åtminstone en institution ha gått helskinnad ur krisen – Lunds universitet (LU). Tillväxten ökade både ekonomiskt och i antal studenter och anställda.

(…) universitetet klarade sig igenom 2020 på bästa tänkbara sätt – jag skulle vilja påstå bättre än någon vågat hoppas på. Universitetet står starkt, skriver Erik Renström på sin rektorsblogg.

Universitetets årsredovisning visar en omsättning på drygt nio miljarder, där lejonparten utgörs av forskningsmedel. Resultatrapporten visar ett överskott på 77 miljoner; 57 miljoner inom utbildning och 20 miljoner inom forskning. Antalet anställda ökade med 300 personer och är nu uppe i 7300 anställda, främst ökade antalet forskare och lektorer.

”Ekonomiskt finns utrymme att göra fler gemensamma satsningar framöver för att möta stora samhällsutmaningar t.ex. inom hållbarhet.” skriver Erik Renström.

Samma tillväxttrend kan skönjas inom utbildningen. Antalet helårsstudenter ökade från 26 802 (2019) till 28 340 år 2020. Antalet sökande och registrerade ökade inom alla utbildningsformer. Störst ökning syntes bland fristående kurser. Utbildningar som riktar sig mot internationella studenter har fortsatt att öka, och de internationella studenter som betalar avgift för utbildningen var fler än föregående år.

Solskenshistorien till trots finns orosmoln. Pandemin har lett till en stor minskning av utbytesstudenter, och studenternas psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin – vilket belyses av Lunds universitets studentkårers (Lus) inlaga i årsredovisningen.

”Vi diskuterar hur vi kan öppna upp studieplatser något mer och underlätta så mycket vi kan tills vi kan börja återgå till en mer normal verksamhet.” skriver Erik Renström.