”Hårda fakta” för mänskliga rättigheter-institut i Lund

- in Nyheter

Regeringen beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter under 2022. Företrädare för Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet och Lunds kommun är alla överens om att institutet bör placeras i ”MR-staden” Lund.

Danmark inrättade ett oberoende institut för mänskliga rättigheter (MR) redan under 1990-talet och våra blåvita grannar inrättade ett 2014. Den 28 januari 2021 beslutade Sveriges regering att ta följe och förkunnade att institutet planeras till 2022. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige.

Nyligen beslutade regeringen att inrätta ett självständigt museum om Förintelsen. Trots påtryckningar från Lunds och Malmös kommun om att få museet etablerat i Malmö, av särskilda historiska och kulturella kopplingar till staden, bestämde sig ministrarna för att museet ska förläggas i Stockholm. I fallet med det nya institutet i mänskliga rättigheter hoppas Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, att regeringen gör en omvärdering när det gäller städernas roll.

– Trots att regeringen säger att man vill att hela landet ska leva, att olika typer av instiutioner ska spridas över landet, så finns det en tendens både med denna regering, och andra regeringar, att allting hamnar i huvudstaden. När stater runt om i världen tar ett steg tillbaka i sina ambitioner vad gäller miljö och klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter så är det än viktigare att städerna tar taktpinnen, säger Philip Sandberg.

I augusti, redan innan beslutet, gick Lunds kommun, Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet, Malmö stad och Region Skåne samman och skickade en skrivelse till regeringen om att få institutet placerat i Lund. I en senare skrivelse från februari i år, anges Lunds och Malmös universitets tvärvetenskapliga forsknings och utbildningsmiljöer som väredefulla kontaktytor för ett nationellt MR-institut.

Raul Wallenberg-institutet, i sin tur, framhävs som ett ledande institut för forskning och utbildning på området. Att regionen präglas av ett mångfacetterat och civilt engagemang, och en rad aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter, anges också som en orsak till att regeringen bör inrätta institutet i Lund.

En placering i Lund skulle främja MR-andan i Lund och bidra till betydande samverkansfördelar gentemot både Raoul Wallenberg-institutet och Lund universitet, menar Rolf Ring, chef på Raoul Wallenberg-institutet som har bedrivit betydande internationell forskning om mänskliga rättigheter sedan 1984.

– Först och främst måste man ju komma ihåg att Lund är den första MR-staden i Sverige, och det är ju en sak i sig. Sen finns ju universitets resurser, vad gäller all forskning och undervisning som sker inom mänskliga rättigheter vid universitet. Raoul Wallenberg-institutet, med ett av Europas främsta forskningsbibliotek inom mänskliga rättigheter, är ett ytterligare sakargument för att placera det nya institutet i Lund, säger Rolf Ring.

Rolf Ring poängterar också den regionala kontaktytans betydelse. Malmö, och i synnerhet Malmö universitet, är en viktig aktör vad gäller mänskliga rättigheter och frågor som rör segregation och migration, vilka är viktiga arbetsområden för ett institut i mänskliga rättigheter.

Lunds universitets nytillträdde rektor Erik Renström instämmer i att ett nationellt MR-institut i universitetsstaden skulle dra nytta av den långa kunskapstraditionen om mänskliga rättigheter som finns – men också att det skulle vara gynnsamt för hela regionen.

– Tillgången till den tvärvetenskapliga miljön och faktumet att vi har ett fantastiskt forskningsbibliotek bidrar till de hårda fakta som talar för att Lund är en väldigt bra plats. Både Lunds och Malmös universitet har ju ett starkt engagemang i de här frågorna. Det ligger inte bara Lunds universitets intresse utan i hela regionens, säger Erik Renström.

Skånes närhet till kontinenten väger särskilt tungt i den här frågan, både geografiskt men också ur ett politiskt perspektiv, menar Philip Sandberg.

– Skåne är bland de mest polariserade delarna av Sverige. Vi ser att det växer fram styren med bruna nyanser i Skåne. Det behövs en motpol till detta, till det här bildningsföraktet och faktaresistensen. Och då menar jag att en stad som Lund, med det bildningsidealet och den kunskapstraditionen som finns, kan vara en stark motpol till det. Därför är det så viktigt att vi får detta institut till Skåne, säger Philip Sandberg.

Inget svar har ännu mottagits från den nyligen tillträdda jämställdhetsministern, Märta Stenevi.