Klena resultat för högskoleutbyggnad inom bristyrken

- in Nyheter

Regeringens satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken har inte levt upp till målbilden. En förklaring är att problemet snarare har varit brist på sökande än på antalet utbildningsplatser. Nu rekommenderar Riksrevisionen regeringen att förbereda liknande satsningar betydligt bättre.

För att motverkar bristen på samhällsviktiga yrkesgrupper har regeringen givit universitet och högskolor i uppdrag att utöka antalet platser på vissa utbildningar till vårdpersonal, ingenjörer, förskollärare och lärare. På så vis görs ett undantag från den reguljära styrningen av lärosätena, som i regel själva bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och till hur många studenter. 

Nu visar en granskning som Riksrevisionen gjort att regeringens satsningar inte bidragit till någon större ökning av högskoleutbildade personer inom dessa yrken, vilket Riksrevisionen meddelar i ett pressmeddelande. Målen som sattes upp för satsningen har inte ens uppfyllts till häften. I vissa fall har de aktuella utbildningarna till och med färre antal nya studenter 2019 än innan uppdraget inleddes. 

En förklaring, uppger Riksrevisionen, är att utbyggnadsuppdragen har haft små möjligheter att motverka problemen som ligger bakom situationen med för få utexaminerade inom bristyrkena. 

– Till exempel har flera av utbildningarna redan från början lockat få studenter, och det har varit brist på disputerade lärare och praktikplatser. Då hjälper det inte att enbart skapa fler utbildningsplatser, säger Keili Saluveer, projektledare för granskningen i pressmeddelandet.

Bedömningen som gjorts av Riksrevisionen är att en utökning kan vara effektiv och relevant om många behöriga sökande inte kommer in på utbildningen. Saknas tillräckligt med behöriga bör insatserna i stället riktas mot att öka antalet utexaminerade genom att höja genomströmningen på dessa utbildningar.

Vidare konstaterar Riksrevisionen att lärosätena inte haft tillräckligt med tid för att planera och genomföra utbyggnadsuppdragen.

– Uppdragen till lärosätena har för det mesta varit väl motiverade, och det är bra att regeringen agerar för att öka kompetensförsörjningen inom bristyrken. Men för att få bättre resultat behöver uppdragen i större utsträckning utgå från lärosätenas förutsättningar att genomföra dem, säger riksrevisor Helena Lindberg.

About the author

Nina Morby var redaktör och ansvarig utgivare på Lundagård 2019-2021. Hon har även varit reporter och krönikör på tidningen.