Orättvis hyreshöjning av AF Bostäder

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna tillhör artikelförfattaren.

AF Bostäders hyreshöjning mitt under pandemin är orättvis, och stiftelsen ställer hellre sina hyresgäster inför Hyresnämnden än förhandlar med Hyresgästföreningen, menar hyresgästen Alexander Johansson.

I ett mejl 2020-12-18 skrev AF Bostäder till sina hyresgäster att de hade frånträtt från förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Frånträdet gav AF Bostäder möjligheten, skrev de, ”att vända oss direkt till våra kunder med en föreslagen höjning på 2%.” Studenterna skulle själva få avgöra om de ville godkänna hyreshöjningen eller inte: ”Om du accepterar höjningen betalar du i enlighet med hyresavin. Om du inte accepterar höjningen kommer vi att kontakta dig och lämna information om hur vi går vidare.”

När då vissa studenter valde att betala den hyra som AF Bostäder kom överens om med Hyresgästföreningen 2020, så hotade AFB att ställa oss hyresgäster inför Hyresnämnden. Det senaste jag har hört från AF Bostäder har varit via ombud, i ett brev från Fastighetsägarna som kommer agera juridiskt biträde inför Hyresnämnden. Värt att nämna är att AF Bostäders VD Henrik Krantz är ordförande i Fastighetsägarnas Lundadistrikt.

AF Bostäder ställer hellre sina hyresgäster inför Hyresnämnden än förhandlar med Hyresgästföreningen. Det är en brist på respekt mot Hyresgästföreningen, men framför allt mot oss studenter som är hyresgäster hos AF Bostäder. Jag har svårt att tro att AF Bostäder gör det av någon annan anledning än att de vill ha prejudikat i frågan om hyreshöjningar; de vill säkerställa att de kan höja hyran enligt eget godtycke framöver, utan studenters inblandning. Alla studenters bostadssituation är allvarligt hotat av det här.

Jag har inte gått med på hyreshöjningen. Det har inte Hyresgästföreningen heller gjort, det är därför jag har rätt att motsätta mig den. Det har även skapats en Facebook-grupp mot hyreshöjningarna, ”Hyresgäster som fortfarande förhandlar med AF Bostäder.” Jag har svårt att tro något annat än att AF Bostäder lämnande förhandlingarna med Hyresgästföreningen med förhoppningen att deras studenter till hyresgäster skulle vara så okunniga om sina rättigheter att de inte kunde stå emot beslutet. Studenter är för det mesta nya på bostadsmarknaden, de känner inte till sina rättigheter och de är oroliga för vad som händer om de går emot hyresvärden. Studenter i ovannämnda gruppen har skrivit väl om situationen i en artikel i Nyheter i Lund.

Några månader efter att AF Bostäder lämnat hyresförhandlingarna skrev de till oss som fortfarande betalar den avtalade hyran. I ett mejl 2021-01-08 menade de att det var av ”rättviseskäl” som de skulle ställa oss studenter inför hyresnämnden. Rättvisan som AF Bostäder talar om är att framtida studenter annars kommer drabbas av höjda hyror om vi inte godkänner den nuvarande. Är det rättvisa? Vi som står här just nu och protesterar mot AF Bostäders hyreshöjning lider redan av för höga hyror. Varför skulle vi annars vägra betala den? Varför ska vi som är hyresgäster hos AF Bostäder nu ställas emot framtida hyresgäster? Rättvisa är att lyssna på studenter som inte vill se sin hyra höjd. Rättvisa är att sätta hyran i nivå med CSN och utefter studenters dagliga behov.

Under nuvarande pandemi – med all den oro och psykosociala problem som medföljer – har studentlägenheten blivit den enda riskfria platsen för oss studenter att vara på. Om studenter som bor på AF Bostäder har rätt till något under den här tiden så är det en fryst hyra – inte en höjd.

Alexander Johansson
Språkstudent vid LU