Regeringen föreslår nytt studielån och tillfällig höjning av tilläggslånet

- in Nyheter

I regeringens budgetförslag för 2021 föreslås ett nytt studielån med start 2022, tillsammans med en höjd åldersgräns inom studiemedelssystemet. I budgeten föreslås även en tillfällig höjning av tilläggslånet, skriver CSN i ett pressmeddelande.

Regeringen vill förbättra möjligheterna för äldre att studera, med start nästa år. I det senaste budgetförslaget föreslås därför att åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas från nuvarande 56 år till 60 år.

Därtill vill regeringen se en höjd åldersgräns för återbetalning av studielån, vilket innebär att ett nytt lån införs från 2022, och att reglerna för återbetalning ska omformuleras.

I syfte att underlätta för personer som tidigare varit yrkesverksamma att börja studera, samt för studerande som haft svårigheter att få jobb under studietiden, föreslår regeringen att tilläggslånet tillfälligt ska höjas med 25 procent under 2021 och 2022 till följd av pandemin. Tilläggslån är för personer som tidigare arbetat och vill studera med studiemedel, och fungerar som ett tillägg till studiemedlet. Tilläggslånet för heltidsstudier beräknas till 4 720 kr per fjärde vecka. 

Kraven för tilläggslån är följande:

  • Du fyller minst 25 år under året som du söker tilläggslån för.
  • Du har studiemedel (bidrag och lån) för samma veckor som du söker tilläggslån för.
  • Du har haft en viss inkomst under kalenderåret före du börjar studera med studiemedel. Om du börjar studera med studiemedel 2021 så ska du ha tjänat minst 197 540 kronor under 2020.
  • Du studerar i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Du kan få tilläggslån som längst i 120 veckor.

Källa: CSN