Svarsreplik till AFB:s Claes Hjortronsteen

- in Debatt

Detta är en debattartikel, åsikterna tillhör artikelförfattaren.

Alexander Johansson svarar på AF Bostäders Claes Hjortronsteens replik publicerad den 5 mars 2021.

Det är glädjande att AF Bostäders uthyrningschef Claes Hjortronsteen har tagit sig tid att läsa och svaramin debattartikel. Precis som Claes Hjortronsteen så tvivlar jag inte på att Lunds universitet har ”kloka studenter med stor kapacitet att sätta sig in i olika frågor.” Min kapacitet att sätta mig in i den här frågan är varför jag motsätter mig hyreshöjningen.

Jag är däremot osäker på om alla studenter känner till att de har rätt att motsätta sig sin hyresvärd i ett sånt här läge. Det är inte heller något som AF Bostäder har kommunicerat ut.

Som jag påpekade i min artikel så är de flesta studenter nya som hyresgäster. De kan därför vara oroliga för att motsätta sig hyreshöjningar av rädsla att förlora sin lägenhet. De 95 procent som har godkänt hyreshöjningarna hade inte, enligt min mening, gjort det om de varit medvetna om detta faktum. Den nuvarande 2-procentiga höjningen är, skriver Claes Hjortronsteen, ”lägre än föregående år.” Den är dock fortfarande högre än vad den är hos andra hyresvärdar i Skåne 2021. Hos andra hyresvärdar så har höjningarna legat mellan 0,75 och 1,75 procent.

Jag tycker fortfarande att det är anmärkningsvärt att AF bostäders VD Henrik Krantz sitter som VD för studentbostäder och ordförande för Fastighetsägarnas Lundadistkrikt. Claes Hjortronsteen menar i sitt svar att AF Bostäder enbart behöver ta hänsyn till ökade kostnader och inte vinstutdelning eller krav som kan komma från ”traditionella ägare.” Eftersom Henrik Krantz sitter som ordförande i Fastighetsägarnas Lundadistrikt – som enligt sin hemsida har till uppgift att göra ”fastighetsbranschens röst hörd” – så misstänker jag att han i den rollen både företräder traditionella fastighetsägare med vinstkrav och ’otraditionella’ som enbart behöver ta hänsyn till ökade kostnader.

Hur resonerar Henrik Krantz när han sitter som VD för AF Bostäder i relation till hur han resonerar som ordförande för Fastighetsägarna? Det är i det här sammanhanget också värt att påpeka att AF Bostäder är de enda bostadsägarna i Lund (utöver nationer och andra stiftelser) som riktar sig specifikt till studenter.

Claes Hjortronsteen skriver också att Hyresnämnden är ”ett slags hyresdomstol.” Han visar på en viss inkonsekvens här. Formuleringen skiljer sig nämligen från vad han skrev i ett mejl 2021-01-13 till oss som inte godkände hyreshöjningen. Vid den tiden skrev han kort och gott: ”Hyresnämnden är en del av de svenska domstolarna.” Den kloka studenten med stor kapacitet att sätta sig in i frågor vet såklart att Hyresnämnden snarare är en medlare i hyrestvister. Som företrädare för Facebook-gruppen ”Hyresgäster som fortfarande förhandlar med AF Bostäder” har skrivit så har många hyresgäster känt sig rädda och förvirrade av den kommunikation AF Bostäder har haft i den här frågan.

Claes Hjortronsteen avslutar med att påstå att Hyresnämnden är det rättvisaste alternativet för både hyresvärd och hyresgäster. Menar han då att det är ett rättvisare alternativ än det hade varit att sluta ett hyresavtal med Hyresgästföreningen?

Jag vill avslutningsvis understryka det opassande i att höja hyrorna under rådande pandemi. Under vanliga omständigheter erhåller campus studieplatser. Bibliotek och andra lokaler fungerar som komplement till studentlägenheten. Så har det inte varit under det senaste året. Under nuvarande omständigheter har i stället studentlägenheten – en liten lägenhet ofta utan passande ytor för både studier och rekreation – fungerat som den enda studieplatsen. Den psykosociala hälsan är värre än vad den varit på mycket länge och höjda hyror kommer inte att förbättra det.

Alexander Johansson
Språkstudent vid LU och hyresgäst hos AF Bostäder