Rum för konst

- in Kultur & Nöje, Recension

För första gången på nästan ett år är ett tvättäkta, fysiskt kulturevenemang i gång. I samarbete med Galleri REDAN ställs Gudar vi inte minns ut på Inkonst i Malmö, som del i en ny satsning på visuell konst.

Trots en öppen utställning är den begränsad till tidsbokning: högst åtta personer i taget, högst en halvtimme i taget, får vandra genom konstverken. Att gå in på Inkonst är att återse dess svarta väggar och svarta golv. Tanken att addera konstverk till rummet känns inte helt opåkallad. Själva utställningsutrymmet är inte heller avskilt från resten av lokalens verksamhet: baren står mitt i, och inte långt från det sista konstverket börjar en rad av serveringsbord med begränsade platser.

Konstverken är uppsatta på – till och med direkt målade på – befintliga väggar och pelare, i ett fall upphängt rakt ned från taket. Här finns ett element av upptäckande, att försöka skanna av alla ytor där verken har gömts. Men samtidigt är det distraherande med baren och människor som ibland går igenom för att komma till toaletterna. Klart är dock att konsten har integrerats i rummet, som både förgrund och bakgrund.

Konstnären som ställer ut, Oscar Andersson, ville arbeta just rumsligt och fantasifullt.

– Jag gillar antiken och ville bygga rum som blandar en sorts antik vardagsrealism med fantasi, rama in med mönster och starka färger.

En av de närvarande REDAN-galleristerna, Ludvig Nilson, fyller i:

– Utställningen ska åstadkomma en känsla av lustfyllt och lätt, med mycket färg som en alternativ värld att drömma sig i väg till. Det finns en sorts dekadensassociation till antiken, en längtan bort.

– En längtan efter muskulösa män i speedos, säger Oscar Andersson och ler.

Det stämmer också att konstverken leker med tidlöshet, med det antika och hypermaskulina idealet: vid första anblick seriösa motiv, å andra sidan smått löjliga miniatyrer av samma motiv nästan gömda inuti målningarna. Och färgskalan är medvetet provokativ, grekiska övärldens oliv-och-vin-färger grönt och lila, men i barnsligt ljusa och lätta nyanser. De mindre skulpturerna är mer traditionellt skrämmande/vackra, men har även dem en glimt i ögat.

Det är lite som att se antiken som ett vidarefört skämt in i den sen-postmoderna medvetenheten, som upphovsmannen menar. Eller ännu snarare, tänker jag: en rent klassisk ombearbetning och rekontextualisering av konstruktionen ”antiken”, som ju har pågått genom hela den västerländska historien. Gudar vi inte minns gör det till en sorglös fläkt.

Foto: Amandus Gustafsson.

Samarbetspartnern Galleri REDAN ligger på Södra Förstadsgatan 81. Även här vakar galleristen Ludvig Nilson över konstverken när jag kliver in. Verksamheten har med projektstöd från Malmö stad varit i gång sedan juli 2020. På den tiden har fem-sex olika utställningar hunnit avlösa varandra, men även däremellan är det aktivt:

– Om det inte är utställning så är det butik. Tanken är att galleriet ska vara lite som ett kulturhus där man kan titta in.

Det finns med andra ord en ansats till att knyta samman konstintresserade – något som annars låter trivialt får under covid-omständigheter känslan av framåtblickande. Det verkar också ha fungerat, Ludvig Nilson rapporterar att de totalt har haft uppemot 800 besökare (inom covid-säkra begränsningar).

På galleriet pågår just nu utställningen LESS HUMAN // MINDRE MÄNNISKA med Adèle Tornberg, Simon Zerne-Hoas och Linus Jönsson som representeras av konstverk i olika medium (skulptur, video, text och ljud). Skulpturen utgör en stor, kvadratisk ram inom vars väggar stora sjok av epoxy-behandlad textil är tvetydigt stalagmitiskt/stalaktitiskt placerad. Linus Jönssons musik som spelas är rymdeterisk och suggestiv, den befäster utrymmets försegling från gatutrafiken precis utanför.

Det textkonstverk som Simon Zerne-Hoas har skrivit spelar vidare på den icke-mänskliga tematiken med maskinella dialoger. Sammanlagt blir resultatet att omvärldens ramar försvagas, verken upplevs som både främmande och bekanta. Och det är just under försöket att sätta på fingret på vad den gränsen utgör som jag känner av konstens behållning.

Gudar vi inte minns är uppe på Inkonst till 26 mars och LESS HUMAN // MINDRE MÄNNISKA på galleri REDAN till 14 mars (17 mars öppnar soloutställningen PLACES FAR AWAY) – för de som har saknat rum för konst.

Galleri REDAN. Foto: Frida Krafft.