Astrid vill belysa gigarnas arbetssituation

- in Kultur & Nöje, Nyheter

Genom skulpturen av en gigarbetare kombinerar Astrid Karabová Bäckström etnologistudierna med sitt konstintresse. Skulpturen med Foodora-budens karakteristiska rosa färg kommer förflyttas mellan olika platser i Lund och Malmö för att väcka uppmärksamhet kring gigarbetarnas arbetssituation. 

På bänken utanför Lunds konsthall dras blicken till en rosa gipsskulptur. Bänkens vanliga umgängeskrets har i dag fått sällskap av en skulptur av en gigarbetare, och dess upphovskvinna,  etnologistudenten Astrid Karabová Bäckström. 

– Jag vill främja möten mellan människor som någon gång köpt mat via appföretagen och cykelbuden som levererar maten. Att få ett ansikte på den som levererar ens pizza kl. 03 på natten känns viktigt.

– Men jag vill också väcka en diskussion kring representation i staden och på offentliga platser. Vilka är det som kan få en skulptur uppförd efter sig?

Som etnologistudent vid Lunds universitet valde Astrid Karabová Bäckström att skriva sin kandidatexamen om gigarnas arbetssituation. Gigekonomin som fenomen hade uppmärksammats inom media och forskning, men det saknades ett fokus på gigarbetarna i sig, vilket hon ville lyfta. 

– Jag tyckte att själva diskursen var att man pratade över huvudet på gigarbetarna. Antingen såg man gigekonomin som jättebra för att man kan få mycket vinning från det, eller så är det hemskt för att det urholkar arbetsrätten. Det var sällan man pratade med de som gigade.

Under den dryga timme som skulpturen varit synlig för allmänheten har den mötts av positiva reaktioner, men även en hel del chockade blickar. Under dagen och morgondagen kommer skulpturen att förflyttas mellan olika platser i Lund och Malmö, och Astrid Karabová Bäckström hoppas att den kommer fortsätta väcka nyfikna frågor hos åskådarna. 

Skulpturen är ett projekt inom hennes etnologistudier vid Lunds universitet, men hade inte varit möjligt utan den konstkurs som hon läser vid sidan av på Munka folkhögskola, där hon använt ateljén för att bygga upp skulpturen från grunden.

Hon är försiktigt positiv inför gigarbetarnas framtida arbetsvillkor.

– Det är jättepositivt att det rör sig framåt kring kollektivavtal för Foodoras anställda. Sen kan man fråga sig vilka det faktiskt berör. De har ett underföretag med cirka tusen arbetare, som inte kommer ingå i de här kollektivavtalen.

– Sen kan man även fråga sig om man bara jobbar en månad i sänder, bemödar man sig då att gå med i ett fackförbund?

Skulpturen väcker uppmärksamhet utanför Lunds konsthall. Foto: Martin Axelsson Därth.