Klimatstudenterna rankar svenska lärosäten – LU på 16:e plats

- in Klimat, Nyheter

För andra året i rad släpper Klimatstudenterna en ranking av svenska högskolor och universitet utifrån deras klimatarbete.

Klimatstudenterna är en studentorganisation som bildades år 2018 av studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm.

Rankingen släpptes den 15 mars och utgår ifrån fyra kriterier: flygutsläpp per årsarbetskraft, mätning av totala utsläpp, minskning av utsläpp och mål och handlingsplaner. I årets rankning ligger Chalmers tekniska högskola och Newmaninstitutet på en delad förstaplats med 89 poäng av 100 möjliga. År 2020 var det Högskolan i Borås som kammade hem förstaplatsen men lärosätet har i år halkat ned till en nionde plats. Årets lista är dock betydligt mer omfattande än fjolårets; antalet undersökta lärosäten har ökat från 16 till 24 stycken.

Tanken är att rankingen ska vara ett återkommande projekt från Klimatstudenterna.

“Ambitionen är att släppa en klimatranking varje år” berättar Fanny Lindblad från Klimatstudenterna i ett mejl till Lundagård.

Lunds universitet (LU) får nöja sig med en 16:e plats och brister särskilt inom områdena “totala utsläpp” samt “mål och handlingsplaner”. Poängmässigt har dock LU förbättrats från föregående år.

“Rankingen innebär en förbättring jämfört med 2020, då Lunds universitet nu har ett tydligt klimatmål i sin hållbarhetsplan, men jag tycker att vi både kan och ska nå högre med fler insatser för minskad klimatpåverkan” kommenterar Claes Nilén, miljöchef vid universitetets miljö- och säkerhetsavdelning, i ett mejl till Lundagård.

Claes Nilén tycker att klimatrankingen är ett bra verktyg, men att vissa delar saknas:

“Rankingen fyller en viktig funktion för uppföljning och jämförelser och som indikation på utvecklingen av lärosätenas klimatarbete. Samtidigt finns det andra löpande insatser som t.ex. miljökrav i upphandling och på lokaler, som indirekt leder till utsläppsminskningar som inte speglas i rankingen”, skriver han.

En stor del av den positiva förbättring som syns hos LU och andra lärosäten är en konsekvens av coronapandemin.

“Den tydligaste utvecklingen från förra årets ranking är att utsläpp från tjänsteresor med flyg minskat i genomsnitt 87%. Det är en otrolig utveckling, som vi tror beror främst på corona” skriver Fanny Lindblad.

Det är dock inte den hela förklaringen:

“Å andra sidan har flera universitet utvecklat sina mål och handlingsplaner mer, vilket är positivt och antagligen inte beror på corona” fortsätter hon.

Avsikten med rankingen är att motivera lärosäten till att utöka sitt klimatarbete. Att rankingen släpptes på samma dag som ansökningen till högskolor och universitet öppnade är ingen slump. Tanken är att visa framtida studenter vilket lärosäte som är mest miljövänligt och därmed vägleda deras val.