Magkänslan som roder

- in På djupet

Den nyligen påbörjade coronavaccineringen är inte efterlängtad av alla. Lundagård har träffat Ola Wiebe och Aron Rose. Båda har studerat vid Lunds universitet och delar uppfattningen att en ond världselit ligger bakom såväl vaccinet som ”miljöbluffen”.

Vi stöter på klimatförnekare och ”antivaxxers” då och då på nätforum och sociala medier. Detta ter sig ofta som ett exotiskt, företrädesvis amerikanskt fenomen, långt borta från Lunds akademiska sfär. Jag stötte på ett undantag i form av en podcast, driven av den 32-årige småbarnspappan Ola Wiebe som studerar programmering vid Lunds universitet. Figurerande i podden är även Aron Rose, en 24-årig före detta lundastudent.

Jag intervjuar Ola Wiebe i en källarlokal på hans bostadsområde. Hans utåtriktade personlighet och ordinära framtoning tycks för mig stå i stark kontrast till hans udda världsbild, som bygger på att Illuminati styr världen och söker förslava mänskligheten under en världsregering. Ola Wiebe vill genom sin podd, som i nuläget har 570 prenumeranter, få folk att bli medvetna om detta,  eller som hans rörelse kallar det, ”vakna”. Vakna-rörelsen, som Ola Wiebe benämner den, tycks bestå i ett förhållandevis vagt nätverk av likasinnade människor som kommunicerar via facebook-grupper och dylikt. Alla inom rörelsen har inte exakt samma uppfattningar, men delar en grundläggande skepsis mot samhället och den information statlig media delger oss.

Själv anser sig Ola Wiebe ha ”vaknat” för omkring sju år sedan, då han bland annat intresserade sig för den brittiske konspirationsteoretikern David Icke.

– Jag har alltid känt att något är fel på världen, men inte kunnat sätta fingret på det. Han fick liksom saker att falla på plats. Många tycker väl man är knäpp, särskilt i början [av ”uppvaknandet”, reds. anm.] när allt var nytt, då skulle jag ju prata om det med varenda kursare.

Ola Wiebe intygar att det inte är särskilt vanligt bland studenter att vara ”vakna”, men att vissa är mer ”vakna” på olika fronter:

– Vissa kan se igenom miljöbluffen eller massinvandringen, men alla kan inte se hur allt hänger ihop.

Ola Wiebe. Foto: Saber Malmgren.

Aron Rose träffar jag senare, på Café Ariman i Lund. Han ”vaknade” för tre år sedan, efter en period av dåligt mående då han inte trivdes med sitt liv.

– I början av mitt uppvaknande diskuterade jag mycket med mina föräldrar, men de fattade inte riktigt. Jag var tvungen att hitta andra att diskutera med.

Aron Rose kom i kontakt med personer inom samma rörelse som Ola Wiebe på Hälsningsgillet under en terminstart, och fick småningom ett nytt socialt nätverk via ”Vakna”-rörelsen.

Under intervjuerna yppas en hel del anmärkningsvärda teorier om händelser i samtiden. Bland annat menar Aron Rose att stormningen av Kapitolium, samt många skolskjutningar i USA, är orkestrerade av den hemliga eliten för att påverka massopinionen.

– De vill trycka på känslomässiga effekter, så de använder ofta barn och unga kvinnor till att skådespela offer.

Just nu fokuserar rörelsen på rapporteringen om coronaviruset. De demonstrerar i Malmö ett par gånger i månaden mot pandemilagen och vaccinet, som flera tror innehåller ett nanochip. Enligt Aron  Rose menar vissa att man till och med kan implantera ”chipet” i hjärnan via provtagningspinnarna. Ola Wiebe och Aron Rose menar att viruset inte existerar alls, utan är påhittat av Illuminati för att rättfärdiga begränsningar av befolkningens friheter.

– Man har aldrig isolerat och definierat viruset, utan man har bara det här PCR-testet, säger Ola Wiebe.

Han säger även att det inte tas upp fler IVA-platser än under tidigare år.

Magnus Torstensson, biträdande överläkare i internmedicin i Malmö, delar föga oväntat inte Ola Wiebes och Aron Roses åsikter. Han berättar att PCR-testet, som spårar bitar av ett virus DNA, är långt ifrån den enda metoden för att påvisa viruset, som bland annat kan avbildas i elektronmikroskop.

– Ola har kanske inte sett viruset. Men några hundra läkare och forskare har sett det, säger Magnus Torstensson.

Han avfärdar även teorier om nanochip, inklusive teorin om implantering via provtagningspinnar.

– Man kommer inte in i hjärnan den vägen, om man inte borrar ett hål. Och då behöver man vassare saker än en tops.

Angående IVA-platserna säger Magnus Torstensson att de förvisso är välutnyttjade även i ”vanliga” tider, men att en stor andel patienter då är inlagda för bland annat planerad postoperativ vård. I nuläget måste sjukvården prioritera akuta covidpatienter.

– En massa människor har i stället inte kunnat få sina operationer. Resonemanget är alltså inte helt fel i sig, men det finns en okunskap kring vad siffrorna betyder.

Aron Rose. Foto: Saber Malmgren.

Aron Rose och Ola Wiebe menar att den högre dödligheten i covid-19 hos äldre beror på att man, för att få viruset att framstå som mer dödligt, anger covid-19 som dödsorsak hos patienter som egentligen avlidit av bakomliggande sjukdom. Magnus Torstensson har viss förståelse för tanken. Huruvida en patient anges ha dött med, eller av, covid-19 är avhängigt ansvarig läkares bedömning. Den subjektiva faktorn medför en risk att statistiken inte exakt avspeglar verkligheten.

– Men att det skulle finnas ett syfte att underblåsa siffran – nej, sjukvården tjänar inte på det.

Magnus Torstensson bekräftar även att en stor del av de som dör i covid-19 är personer som annars sannolikt hade avlidit av annan sjukdom inom några år.

– Men vi vill inte låta människor dö ensamma och isolerade under lager av plast. Vi vill att de ska dö värdigt. Det går inte om man dör av corona.

Magnus Torstensson har viss förståelse för att skepsis kan uppstå mot vaccin och annan läkarvård. Han poängterar att sjukvårdsbehandling kan vara ganska brutal och invasiv, som när man injicerar substanser via nålar och slangar. Det är ett ganska otäckt scenario, som den sjuka patienten går med på att utsätta sig för eftersom personen behöver hjälp.

– Vaccin handlar om att injicera något i någon som inte är sjuk än. Man kan nog se en skillnad i inställning till vaccinet hos de som inte tillhör någon riskgrupp, och de som riskerar att bli otroligt sjuka om de smittas.

Ur Magnus Torstenssons perspektiv bygger många vaccinmotståndares hållning därmed på en underliggande egoism:

– De har råd att projicera sin allmänna misstro på något som för dem är ett ofarligt utlevande av sina auktoritetsproblem. De har ingenting att förlora.

Ola Wiebe och Aron Rose ser sig som källkritiska. De litar hellre på egen efterforskning än officiella uppgifter. Detta verkar trots allt landa i att de måste lita på vissa källor, som från mitt perspektiv knappast tycks vara mer pålitliga. När jag frågar hur de skiljer ”sann” från ”falsk” fakta, lyfter de intuition som ett roder. Men om någon annans intuition går emot deras – hur vet man vilken som stämmer?

– Man lär sig med tiden. Det är som såna ‘finn fem fel’-bilder, när man väl ser det så ser man det, säger Ola Wiebe.

Aron Rose menar att intuition ibland kan härröra från andra dimensioner:

– Om någon delger dig information och du får gåshud, innebär det att informationen är korrekt eller positiv. Något från andra dimensioner vill att du ska lära dig mer om det.

Ola Wiebe och Aron Rose är medvetna om att världsbilden de företräder ter sig obehaglig och absurd. De menar att man måste se sanningen bit för bit för att klara av att ta in den stora, initialt avskräckande bilden. När hela befolkningen väl är ”vaken”, förlorar de styrande hemliga sällskapen sin makt, vilket är ”vakna”-rörelsens mål.

Efter intervjun hos Ola Wiebe får jag skjuts hem av hans vän. Ola Wiebe sitter i baksätet med mig, då ena framsätet är upptaget av en barnstol.

  – Inte så kul för er unga studenter nu när alla nationer har stängt. Gör inte studenterna uppror mot det här?

Jag tror att Ola Wiebe överskattar hur ”vakna” majoriteten studenter är. Det är samtidigt inte omöjligt att jag själv har underskattat det. Om jag träffat Ola Wiebe i ett annat sammanhang, hade jag inte anat något avvikande. En ”konspirationsteoretiker” tycks kunna vara vem som helst. Kanske till och med en kurskamrat?

Läs även Viktor Walléns ”Fakta: En fråga om tro”